Category:Hanoi Hilton

English: Hỏa Lò, or the "Hanoi Hilton" was prisoner-of-war prison in Hanoi during the Vietnam War.
Tiếng Việt: Hỏa Lò là một nhà tù tại trung tâm Hà Nội.
Read in another language