Category:Hau Fook Building

zh:厚福大廈, No.562-570 Queen's Road West, Sheck Tong Tsui, Hong Kong