English: Idrijca, a 60-kilometre river in northwestern Slovenia, a tributary of the Soča.
Slovenščina: Idrijca, 60 km dolga reka v severozahodni Sloveniji, pritok reke Soče.