English: Iochdar is a hamlet on the west coast of the island of South Uist, Scotland.
Gàidhlig: 'S e am baile as motha ann ceann a tuatha Uibhist a Deas a tha ann an Iochdar.