Category:Klimov TV3-117

English: Klimov TV3-117 is a Russian gas turbine aero engine.
Tiếng Việt: TV3-117 là loại động cơ máy bay tuốc bin trục 12 giai đoạn được phát triển cho các loại trực thăng vận tải hạng trung cho cả hai Cục thiết kế Mil và Kamov.