Category:Lê Thái Tổ

Authority control
English: Lê Lợi (Hán tự: ; 1384 or 1385? – 1433), posthumously known with the temple name Lê Thái Tổ (), was Emperor of Vietnam and founder of the Lê Dynasty. Lê Lợi is among the most famous figures from the medieval period of Vietnamese history and one of its greatest heroes.
Français : Lê Lợi, Lê Thái Tổ de son nom de règne, est un empereur du Đại Việt (14281433), fondateur de la dynastie des Lê postérieurs (1428–1524) et héros national vietnamien.
Tiếng Việt: Lê Thái Tổ (chữ Hán: 黎太祖), húy Lê Lợi (黎利), là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh trở thành vị vua đầu tiên của nhà Hậu Lê, một triều đại trong lịch sử Việt Nam.