Category:Letter by the Inner Austrian Government and Court Chamber to the Carniolan Provincial Governor Prince Johann Anton Joseph von Eggenberg

Slovenščina : Dopis notranjeavstrijske vlade in dvorne komore kranjskemu deželnemu glavarju Janezu Antonu Jožefu knezu Eggenbergu ob tolminskem puntu (1713).