Open main menu
English: By order of Empress Maria Theresa in 1779, Rijeka was annexed to the Kingdom of Hungary and governed as corpus separatum directly from Budapest by an appointed governor, as Hungary's only international port.
Littorale Hungaricum 
Upload media
Authority control
Blue pencil.svg
Magyar tengermellék (hu); Littorale Hungaricum (en) Hungarian Littoral (en)

Fiume kormányzói Fiume város és csatolt részei kormányzói voltak, hatáskörük ugyanakkor kiterjedt a teljes horvát-magyar tengerpart tengerészeti ügyeire is. A kormányzót a mindenkori magyar király nevezte ki. Fiumét és tágabb környezetét, vagyis a magyar tengermelléket Mária Terézia csatolta Magyarországhoz egy rendeletében 1779 április 29-i hatállyal. Fiume első magyar kormányzója, Majláth József 1779. április 29-től töltötte be hivatalát. A magyar országgyűlés 1807-ben emelte törvényerőre ezt. Majláth az új kerületet egyes horvátországi részekkel együtt Szeverin megye név alatt foglalta össze, de mivel ezt mindenki kifogásolta Mária Terézia 1779 április 23-án kelt diplomájával a várost és kikötőjét, mint külön testet (corpus separatum) a magyar szent koronához kapcsolta, most és ezután is jól megkülönböztetvén a hozzá tartozó kerülettől, mely a vinodoli, hreljini és buccarii járásokból állva, Fiuméval egy kormányzóság alatt a Littorale Hungaricum kerületét alkotta. A Magyar Tengermellék a napoleoni háborúk során, a schönbrunni béke értelmében 1809–1814 között francia megszállás alatt állt a franciák által létrehozott bábállam, Illiria fennhatósága alatt. Miután az osztrákok 1814-ben visszafoglalták, egy ideig meghagyták Illíriát tartománynak, majd 1822 július 25-én a teljes korábbi tengermelléket visszacsatolták Magyarországhoz. Az 1848-49-es szabadságharc leverésének következményeként 1849. október 24-én Horvátországot tartományaként kezelték. Az osztrák-magyar kiegyezés egyik hozadéka volt a magyar-horvát kiegyezés (1868), aminek értelmében Fiume város a Magyar Szent Korona Országainak csatolt része lett, míg az egykori tengermellék többi része Horvát-Szlavónország része maradt, de végleges megállapodás csak 1870-re született, így csak ekkor nevezték ki Fiume magyar kormányzóját 1848-ot követően.

Fiume magyar kormányzói: Majláth József (1779, Almássy Pál, Szapáry János, Pászthory Sándor, Klobusiczky József, Ürményi Ferenc, Kiss Pál, Erdődy János, Cseh Ede, Zichy József, Szapáry Géza, Zichy Ágost, Batthyány Lajos, Abele Rezső, Gaál Tibor, Szapáry László, Gaál Tibor, Roszner Ervin, Gaál Tibor, Szapáry Pál, Gaál Tibor, Károlyi György, Nákó Sándor, Wickenburg István, Jekelfalussy Zoltán

Subcategories

This category has the following 3 subcategories, out of 3 total.

A

G