Category:Maccabean Revolt

  • Povstání Makabejských je reakcí na násilnou helenizaci Judska, která započala roku 167 př.n.l. na základě výnosu seleukovského panovníka Antiocha IV. Epifána, jenž měl za cíl sociálně, nábožensky a zejména pak politicky sjednotit svou říši.