Category:Magnus Stenbocksskolan

"Särskilt värdefull bebyggelse enl. PBL 8:13. Skolhuset 1. Byggår: 1912. Arkitekt: Alfred Hellerström. Byggmästare: A J Wilson. Byggherre: Helsingborgs stad. Beskrivning och historik: Skolan är placerad i ett hörn av tomten med en mittbyggnad, sammanbyggd med två flyglar i vinkel mot varandra. Byggnaderna är i två fulla våningar på hög sockel i huggen sten med inredd vind under tegelklätt mansardtak med brant nedre takfall. Skolan är byggd av helsingborgstegel som valts med omsorg för att höja det estetiska värdet. Fasaden är dekorerad med gesimser och burspråk i flera våningar på gavlarna som upptill avslutas med en frontespis. Fönstren är höga och mestadels i två lufter med spröjs och många små rutor. Trapphusen är runda och avslutas uppåt med en konformad kopparklädd huva i mjuk form. Portpartiet har en vertikal verkan genom att det är utskjutande ur fasaden med burspråk och fronton överst. Porten har en rustik omfattning med ett välvt överljusfönster med spröjs. Frontespisen har ett ovalt stående fönster och har en rund avslutning uppåt. Inför uppförandet av den nya folkskolan utlystes en arkitekttävling. Skolan uppfördes för att rymma 600–800 elever, vilket ansågs lämpligt rent hygieniskt. Förutom de 20 skolsalarna fanns gymnastiksal, bad, dusch och bastuutrymmen som även användes av andra skolors elever. Skolkök, salar för slöjd, sång, teckning och naturkunskap samt bibliotek fanns också i byggnaderna. Till skolan fanns ett litet trädgårdsland där eleverna kunde lära sig trädgårdsskötsel. Kulturhistorisk värdering: Skolbyggnaden är en monumentalbyggnad ritad med tidens estetiska ideal och med hygieniska anordningar. Den är byggd efter 1890-talets idealbild av en skolbyggnad, vilket var monumentalbyggnader. Stilen är dock nybarock, vilket var en gren inom nationalromantiken. Byggnaden har höga arkitektoniska och byggnadsmateriella värden som en väl utvecklad nybarock stil samt lokala och påkostade byggnadsmaterial." Källa: Bevarandeprogram - Östra Tågaborg och Stattena (PDF) 124. Helsingborgs stad (2015).

Magnus Stenbocksskolan (sv); Magnus Stenbocksskolan (ca) building in Helsingborg, Helsingborg Municipality, Skåne County, Sweden (en); edifici a Helsingborg, Suècia (ca); bâtiment de Helsingborg, comté de Scanie, Suède (fr); gebouw in Helsingborg, Zweden (nl)
Q10575346 
building in Helsingborg, Helsingborg Municipality, Skåne County, Sweden
Magnus Stenbocksskolan Helsingborg 2.jpg
Upload media
Instance ofbuilding
Location Helsingborg, Helsingborg Municipality, Skåne County, Sweden
Architect
Significant event
Authority control
Edit infobox data on Wikidata

Media in category "Magnus Stenbocksskolan"

The following 4 files are in this category, out of 4 total.