Category:March 1955 in Helsinki

Deutsch: Bilder, die im März 1955 in Helsinki aufgenommen worden sind. Bitte beachten Sie, dass dies weder das Datum des Uploads noch das Datum des Scannens eines Fotos ist.
English: Images/pictures taken in Helsinki during March 1955. Note this is not the date of the upload, nor the date a photo was scanned.
Español: Fotografías o imágenes tomadas en Helsinki durante marzo 1955. No es la fecha de subida ni escaneo, sino la fecha en que las fotografías o imágenes se crearon.
Esperanto: Bildoj faritaj en Helsinki en marto 1955. Tio ne estas la dato, kiam la bildoj estis alŝutitaj aŭ skanitaj.
Français : Photographies ou images prises en Helsinki durant mars 1955. Ce n'est pas la date du téléchargement ou du scan.
Galego: Fotografías ou imaxes tomadas en Helsinki durante marzo 1955. Non é a data de subida nin escaneamento, senón a data na que se crearon as fotografías ou imaxes.
Italiano: Fotografie o immagini scattate a Helsinki nel marzo 1955. Nota bene: la data non si riferisce né a quella di upload né a quella in cui la foto è stata digitalizzata.
Norsk bokmål: Bilder tatt i Helsinki i løpet av mars 1955. Merk at dette ikke er datoen for opplasting, eller når et bilde har blitt skannet.
Norsk nynorsk: Bilete teke i Helsinki i løpet av mars 1955. Merk at dette ikkje er datoen for opplasting, eller når eit bilete har vorte skanna.
Русский: Изображения, сделанные в Helsinki в течение март 1955 (не дата загрузки изображения).
Українська: Зображення, зроблені в Helsinki протягом березень 1955. Зауважте, що це не дата завантаження чи дата сканування фотографії.
March 1954 March 1955 March 1956
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Media in category "March 1955 in Helsinki"

This category contains only the following file.