Category:Matsumoto-jinja

English: Matsumoto-jinja in Matsumoto, Nagano, Japan