Open main menu

Wikimedia Commons β

English: Meža, a river in Carinthia, the right tributary of the Drava.
Slovenščina: Meža, reka na Koroškem, desni pritok reke Drave.