Category:Minerals of Qiaojia

Deutsch: Fundort: Qiaojia, Qiaojia County, Zhaotong, Yunnan, China (Fundort bei mindat.org)