Open main menu
Curly Brackets.svg Aquesta categoria és per a les plantilles traduïdes o localitzades. La categoria principal es troba a Category:Motd templates by date.
English: This is for translated or localised templates. The main category is Category:Motd templates by date.
Tango Globe of Letters.svg