English: NASDAQ (originally an acronym for National Association of Securities Dealers Automated Quotations) is a U.S. electronic stock market. It was founded by the National Association of Securities Dealers (NASD) who divested it in a series of sales in 2000 and 2001.
Polski: NASDAQ (skrot od National Association of Securities Dealers Automated Quotations) - pozagiełdowy, regulowany rynek akcji w Stanach Zjednoczonych, z filiami w Kanadzie i Japonii, zorganizowany i nadzorowany przez National Association of Securities Dealers.