Category:Ngô Cảnh Hoàn

Tiếng Việt: Ngô Cảnh Hoàn (吳景桓, 1720 - 1786), tự Tấn Phủ (進甫), là một tì tướng triều Lê trung hưng.

Media in category "Ngô Cảnh Hoàn"

This category contains only the following file.