Category:Ngo Dinh Diem

Authority control
Tiếng Việt: Ngô Đình Diệm (吳廷琰)