Open main menu

Category:Norwegian Legion March in Oslo 1942-06-14

English: Norwegian Legion March in Oslo 1942-06-14 was a march-past held in front of the Royal Palace in Oslo, Norway on 14th June 1942. Men from "Holmestand reservebataljon" of the Norwegian Legion (Norwegian: "Den Norske Legion"), a Norwegian collaborationist formation of the Waffen-SS during World War II, and other military and politcal units, paraded past Vidkun Quisling, head-of-state in Nazi Germany occupied Norway 1942–1945 and leader of the Norwegian Nazi party Nasjonal Samling (NS) 1933 – 1945.


Norsk bokmål: «Reservebataljon Holmestrand paraderer for Quisling på Slottsplassen» var en oppmarsj av frontkjempere fra Den norske legion (på tysk Freiwilligen-Legion Norwegen), en enhet av norske frivillige soldater i tysk tjeneste under andre verdenskrig 1941–1943, og enkelte andre avdelinger tilknytta det nazistiske partiet Nasjonal Samling (NS) 14. juni 1942. Arrangementet foregikk på plassen foran Slottet i Oslo der mannskapene defilerte for og ble hilst av blant andre Vidkun Qusling, fører (partileder) i NS og norsk ministerpresident (stratsminister).

Ifølge fortrolig «NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA. Fra Regjeringens I.K. og Hærens overkommando. (...) Meldinger söndag 14. juni. (1942)» foregikk paraden slik: «Reservebataljon Holmestrand mönstrer. (...) Imorges fant det sted en mönstring av reservebataljon Holmestrand av Den norske legionSlottsplassen. Samtidig mönstret avdelinger av "förerens" garde, rikshirden og beredskapspolitiet. Avdelingene tok oppstilling i åpen firkant. På den ene siden stod legionens avdeling og dens musikkorps med front mot slottet med "förerens" garde og rikshirden på den annen side av beredskapspolitiet. Mange mennesker hadde innfunnet seg for å overvære mönstringen. Blant de frammötte såes samtlige "ministre", representanter for riksledelsen og en rekke andre representanter for stat og parti. "Föreren" ankom i bil presis kl. 09.30. Etter å ha inspisert avdelingene sammen med Jonas Lie og andre holdt han en kort tale.»

Propagandareportasjen «Oslo: Førerting og parade på Sliottsplassen» kan sees i Filmavisen utgave fra 24. juni 1942.

Terje Emberland skriver i boka Himmlers Norge: «Som Kongsvinger festning var leiren i Holmestrand en SS-innretning som tjente til å forberede nordmenn på det fremtidige SS-kontrollerte Norge. På ulike tidspunkter var det senter for opplæring av Hirden, Den norske legions reservebataljon og Vaktbataljonen.

NB! CC-lisensene angir hvilke vilkår som gjelder for videre bruk av fotografiene fra NTBs krigsarkiv som er samla i Riksarkivet. Arkivverket ber om at vilkåra for bruk blir respektert. Fotograf, rettighetshaver og bevaringsinstitusjon skal i alle tilfeller bli kreditert.

Media in category "Norwegian Legion March in Oslo 1942-06-14"

The following 42 files are in this category, out of 42 total.