Category:Pandy Tudur

Cymraeg: Pentref bychan yn sir Conwy yw Pandy Tudur. Saif lle mae'r ffordd B5384 i gyfeiriad Gwytherin yn gadael y briffordd A548 rhwng Llanrwst a Llangernyw.
English: Pandy Tudur is a village in Conwy county borough, Wales, and lies some 5 miles NE of Llanrwst.