Category:Pocakos rendőr statue

Policeman by András Illyés with Number 235 on his belt

Pocakos rendőr (Illyés András, 2008). - Budapest, Október 6. utca és Zrínyi utca sarok