Category:Prints from Emanuel van Meteren Historie

This category contains media related to
Emanuel van Meteren: Historie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen, tot den iare M.VIC.XII. : nu de laestemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en̄ in XXXII boecken voltrocken, is mede hier by gevoegt des autheurs leven. Verrijckt beneffens de land-caerte met by na hondert correcte conterfeijtsels vande voor treflijcste personagien in dese historie verhaelt alle cierlijck na d'leven ghedaen ende in coperen platen gesteken gedruckt int jaer ons Heeren. M.DC.XIV.
Short title: Historie der Neder-land-scher ende haerder na-buren.
Authors: Emanuel van Meteren (1535-1612); Simeon Ruytinck ( -1621).
Year: 1623. Publisher: In 'sGraven-haghe, : by de weduwe ende erfgenamen van wijlen Hillebrant Iacobssz van Wouw ...
Printer: Wouw, Hillebrant Jacobsz van (I, wed. en erven) 's-Gravenhage, 1622-1661 Author of the biography is Simeon Ruytinck.

Peace Palace Library  Blue pencil.svg wikidata:Q3046797
Peace Palace Library
Native name Bibliotheek van het Vredespaleis
Location The Hague
Coordinates 52° 05′ 12″ N, 4° 17′ 44″ E Link to OpenStreetMap Link to Google Maps
Established 1913
Web page ppl.nl
Authority control
institution QS:P195,Q3046797
  • Usage of these images on Wikimedia projects

Media in category "Prints from Emanuel van Meteren Historie"

The following 91 files are in this category, out of 91 total.