Category:Reindeer husbandry in the Nordic countries

English: Since reindeer husbandry in Finland is not necessarily Sami reindeer husbandry, this category is intended for reindeer husbandry in the Nordic countries in general. Sami reindeer husbandry is a subcategory to this one.
Suomi: Poronhoito Pohjoismaissa. Poronhoito ei Suomessa ole pelkästään saamelaisten elinkeino. Tämä luokka käsittelee poronhoitoa Pohjoismaissa, saamelaisten poronhoito on sen alaluokka.
Svenska: Renskötsel i Norden. I Finland är renskötsel inte begränsad till samerna, varför kategorin behandlar renskötsel i Norden i allmänhet. Samisk renskötsel är en underkategori.