Open main menu
Čeština: Bytové domy Vinohradská čo. 163 a 165 (čp. 3216) v areálu Vinice - Palouk, investor IPB Real, vybudováno roku 1999. uváděno jako Residence Vinice Tower 1 (čo. 163) a Residence Vinice Tower 2 (čo. 165).