Category:Rijksweg 20

Nederlands: Rijksweg 20 (A20) is een Nederlandse rijks- en autosnelweg in de provincie Zuid-Holland.
English: Rijksweg 20 (A20) is a Dutch motorway located in the province of South Holland.