English: The Seiko 5 watch family
Français : La famille de montres Seiko 5