English: Simutrans is a transport simulator game.
Svenska: Simutrans är ett transportsimulatorspel.