Category:Sip Song Chau Tai

Xứ Thái (tiếng Thái : สิบสองเจ้าไต / สิบสองจุไทย / Sip Song Chau Tai, Mười hai xứ Thái), hay Liên bang Thái (tiếng Pháp : Fédération thaï), Khu tự trị Thái (tiếng Pháp : Pays taï), là một lãnh thổ hành chính tự trị tồn tại trên vùng lãnh thổ Tây Bắc Việt Nam từ năm 1948 đến năm 1954. Từ năm 1955, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã cho thành lập Khu tự trị Tây Bắc trên cơ sở của Khu tự trị Thái cho đến khi giải thể hoàn toàn vào năm 1976.