Category:Ski (driving stunt)

ไทย: การขับขี่รถยนต์ในแนวเอียงข้าง โดยควบคุมรถให้รถทรงตัวอยู่ได้ด้วยล้อรถด้านซ้ายหรือด้านขวา ส่วนล้อรถอีกด้านหนึ่งยกค้างขึ้นเหนือพื้น