Open main menu

Category:Spoken Wikipedia - Galician

English: Category for spoken versions of wikipedia articles. Please, add spoken content to an appropriate topic. Suggested naming convention for spoken articles: language-Name-article.ogg - for example, en-Evolution-article.ogg or de-Erkenntnistheorie-article.ogg.
Galego: Categoría de versións faladas dos artigos de wikipedia. Por favor, engade contido falado a un tema axeitado. Nomear os artigos falados do seguinte xeito: Idioma-Nome-article.ogg - Por ejemplo, gl-Evolución-article.ogg o de-Erkenntnistheorie-article.ogg.