Open main menu

Category:Spoken Wikipedia - Min Dong Chinese

English: Please reference the list of Min Dong Chinese Wikipedia spoken articles. Please note that a language code should be prepended to the file name when you upload a file to Wikimedia Commons. The language code of Min Dong Chinese is "cdo".
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Chiāng chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Wikipedia gì iēu-sĭng ciŏng-dà̤. Cé̤ṳ-é ciŏng ùng-giông siông-duòng gáu Wikimedia Commons gì sì-hâiu, diŏh găk ùng-giông gì miàng-cê sèng-dāu gă ngṳ̄-ngiòng dâi-mā, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì dâi-mā sê „cdo“. / 請參考閩東語維基百科倛有聲專題。注意將文件上傳遘維基共享資源倛時候,著敆文件倛名字前斗加語言代碼,閩東語倛代碼是「cdo」。
中文(繁體)‎: 請參考閩東語維基百科的有聲專題。注意將文件上傳到維基共享資源的時候,要在文件名的前面加上語言代碼,閩東語的代碼是「cdo」。
中文(简体)‎: 请参考闽东语维基百科的有声专题。注意将文件上传到维基共享资源的时候,要在文件名的前面加上语言代码,闽东语的代码是“cdo”。

Pages in category "Spoken Wikipedia - Min Dong Chinese"

This category contains only the following page.

Media in category "Spoken Wikipedia - Min Dong Chinese"

The following 21 files are in this category, out of 21 total.