Norsk bokmål: Tandberg ASA, kjøpt opp av Cisco høsten/vinteren 2009. Lisensen på bildene bør definitivt sjekkes