English: Ukanc, a village in the Municipality of Bohinj, northwestern Slovenia.
Slovenščina: Ukanc, vas v Občini Bohinj, severozahodna Slovenija.