Category:Villa Begonia

"Villa Begonia 1, Ramlösa Brunnspark. Särskilt värdefull bebyggelse enligt PBL 3: 12§. Byggnadsår: 1913. Arkitekt: Ola Anderson. Byggmästare: Okänd. Byggherre: Ramlösa Hälsobrunn. Funktion: Flerfamiljsbostad och förskola. Tvåvåningsbyggnad med vind, gult spritputsade fasader med utsparade släta fält runtom. Hörnorna artikuleras med vita framspringande hörnkedjor. Sockeln är också spritputsad, gråmålad med utsparade släta kanter. Tälttak med röda enkupiga tegelpannor, en putsad skorsten och en murad samt två mindre i svart plåt, och en svart plåtklädd takkupa på vardera norr- och södersida. Mot fasaden en profilerad vit takfotsgesims. Vita korspost- eller helfönster med spröjs, mot öster och väster med vita artikulerade omfattningar utsparade i murlivet. Huvudentré på östra gaveln i en större loggiautbyggnad med vit parspegeldörr med fönsterlufter, därovan en gul festong över ett runt trappfönster. Loggiorna på bottenvåningen har egna öppningar med enkla trappor. Liknande loggiautbyggnad på västra fasaden. Byggnaden uppfördes för uthyrning av rum under sommarsäsongen med fyra rum på varje våning. 1957 tillkom den murade skorstenen och 1976 rustades huset upp. Numera finns det en öppen förskola på bottenvåningen. Detaljplanen är från 1977 och medger användande för allmänna ändamål, byggnadens exteriör är därtill skyddad." Källa: Bevarandeprogram för Ramlösa (PDF) 43. Helsingborgs stad (2001).

Media in category "Villa Begonia"

The following 2 files are in this category, out of 2 total.