English: A vise or vice (Am. English.) is a mechanical apparatus, used to secure an object to allow work to be performed on it, e.g. a bench vise.
Nederlands: Een schroefklem is een werktuig dat dient om werkstukken vast te klemmen zodat hieraan bewerkingen kunnen worden verricht, bijvoorbeeld een bankschroef.