Open main menu

Ing. Vladimír Soldán, PhD., od 11/2018 pracuje v Úřadu civilního letectví v Praze jako vedoucí oddělení inspektorů odboru provozu letadl sekce letové, v letech 2012–2016 jako odborný referent specialista, ředitel sekce letové a provozní, ředitel sekce provozní, od 9/2016 působil jako pedagog na Vysoké škole obchodní v Praze jako pedagog Katedry letecké dopravy, v letech 1989–2012 jako navigátor a pilot Československých aerolinií a Českých aerolinií, 1979–1989 inspektor navigátor a konstruktér letových postupů pro dopravní letadla ve Státní letecké inspekci v Praze.

There are no pages or files in this category.
This list may not reflect recent changes (learn more).