Category:Vrhpolje, Vipava

English: Vrhpolje, a village in the Municipality of Vipava, southwestern Slovenia.
Slovenščina: Vrhpolje, vas v Občini Vipava, jugozahodna Slovenija.
Read in another language