ភាសាខ្មែរ: វត្តភ្នំ​គឺជា​វត្ត​អារាម​ដ៏​មាន​សារសំខាន់​មួយ​ដែល​មាន​ទីតាំង​ក្នុង​ក្រុងភ្នំពេញនិង​ត្រូវ​បាន​ស្ថាបនា​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​១៣៧៣។

English: Wat Phnom is one of the most important pagoda located in Phnom Penh, constructed in 1373.
Français : Le Wat Phnom (« colline du temple » en Khmer), de son vrai nom Wat Phnom Daun Penh est une des plus anciennes pagodes bouddhistes de Phnom Penh, au Cambodge.

Media in category "Wat Phnom"

The following 69 files are in this category, out of 69 total.