Category:Way of Saint James in the Czech Republic

Čeština: Cesta svatého Jakuba v České republice. V některých úsecích je značena jen označením „I24“ v hrotu běžných turistických směrovek.
English: Way of Saint James in the Czech Republic (somewhere marked only by "I24" at common hiking fingerposts)