English: Xizhou (Chinese: 喜洲; pinyin: Xizhou) is a town of Dali city in the Yunnan province of China.