Category:Yohashira-jinja

English: Yohashira-jinja in Matsumoto, Nagano, Japan