Open main menu

Wikimedia Commons β

Catwalk

raised walkway or stage used by models to display clothing and accessories during a fashion show
English: A catwalk or runway is a narrow, usually elevated, platform used by models to demonstrate clothing and accessories during a fashion show.

Catwalk là một đường băng hẹp, thường là mặt sàn phẳng trong hội trường, dùng cho người mẫu trình diễn trang phục và phụ kiện trong chương trình thời trang. Trong thuật ngữ thời trang, "những gì trên sàn diễn" or một cái gì đó tương tự có thể dùng để chỉ về cái mới và phổ biến trong thời trang

Catwalk: sàn diễn, sàn trình diễn (thời trang)