Open main menu
 • Kärnmedlemmar av kommittén har tillgång till enskildas röster och får inte rösta själva.
 • Icke-kärnmedlemmar av kommittén har inte tillgång till enskildas röster och får rösta själva.

Om du vill anmäla dig som frivillig, lägg till ditt namn här, gå med i sändlistan och ta del i föreredelsediskussionen.

KontaktEdit

AnsvarEdit

Kommittén har följande ansvar:

 1. svara på förfrågningar angåede omröstningsprocessen samt hjälpa röstare vid behov
 2. främja tävlingen innom det större Wikimedia [community]t
  • aktivt leta efter översättare och användare som kan sätta upp meddelande på lokala anslagstavlor
  • lämna meddelande hos möjlgen intresserade personer, till exempel användare som har skapat Utvalda bilder
 3. meddela resultaten och kontakta vinnarna
 4. organisera de olika arkiven
 5. kontrollera rösterna och upptäcka valfusk samt agera vid anklagelser om valfusk
 6. försöka se till att tävingen är så rättvis som möjligt samt att alla bidrag presenteras på ett jämlikt sätt (t.ex. slumpmässig bildordning)

MedlemmarEdit

För att bli en medlem i en av de två grupperna, lägg till ditt namn och din språkförmåga härunder samt skicka en e-post till commons-poty@googlegroups.com.

Kärnmedlemmar: +/−

Icke-kärnmedlemmar: +/−

KungörelserEdit

Vi behöver få så många personer som möjligt att rösta. Kungörelser behövs postas till så många bybrunnar/[site notices]/sändlistor som möjligt, på så många projekt som möjligt (inte bara Wikipedia!)

+/−