Open main menu

Commons:Първи стъпки/Използване

Земеделската професионална гимназия "Климент Арк. Тимирязев" е открита през 1957г. под името Техникум по селско стопанство. Основание и база за това са благоприятните климатични условия, развитието на ранното полско и оранжерийно зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство в района. Негoвата задача е да обучи средни специaлисти в областта на растениевъдството, да обедини в единство наука и практика и да подготви за земеделското производство млади хора, чийто дълг се свързва със земята и хляба. И не случайно гимназията приема за свой патрон името на големия руски учен академик Климент Аркадиевич Тимирязев, комуто светъл девиз в живота е : "Науката трябва да служи на народа и да стане притежание на народа". 
      През 1968г. се извършва обединение с МТУ в града, открива се отдел и СПТУ за потготовка на механизатори за растениевъдство. От 1978г. започва прием и в отдел ТСС, четири годишен курс на обучение и прием след осми клас. Създадено преди 50 години, набирало опит и спечелило авторитет с дейността си, училището има не само с какво да се гордее днес, но и с оптимизъм да гледа напред, защото бъдещето е заложено в настоящето. Защото чествайки 50-тия си рожден ден, то остава все така младо, с амбицията да търси нови пътища към едно по-качествено обучение, в унисон с европейското ниво. Тайната на вечната младост е постоянно да се учим. 
      Изборът и успешното прилагане на цялата стратегия за оцеляване на гимназията, новите условия, нуждите на пазара на труда, спецификата на района изисква иновационна политика за разкриване на нови специалности и професии. През последните няколко години се извърши прием по специалностите "Икономика на земеделското стопанство", "Цветарство", "Лозаро-винар", "Оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия", "Земеделски техник", "Механизация на селското стопанство", "Монтьор и водач на МПС".От учебната 2005/06 година се извърши прием на учениците по специалностите:”Данъчен и митнически посредник” и “Селски туризъм”. 
      ЗПГ- гр. Сандански е фактор в българското професиално образование и затова тя няма нужда от реклама.