Open main menu

Commons:Batch uploading/AELG

< Commons:Batch uploading

AELGEdit

 • Describe the works to be uploaded in detail (audio files, images by …):

We wanted to upload free images from AELG Website because they have galleries from Galician writers. They have a CC-BY-SA license for some photos from the galleries from the authors, photos from authors Eduardo Castro Bal and Santos-Díez.

There is an index of authors here and this is an example of the gallery of an writer. The individual photos have an url like this.

 • Which license tag(s) should be applied?

The images are CC-BY-SA, some from Eduardo Castro photographer and others from Santos-Díez photographer.

 • Is there a template that could be used on the file description pages? Do you think a special template should be created?

There is a template to use with the photos: {{AELG}}. There is a category too. Bye, --Elisardojm (talk) 00:14, 28 September 2012 (UTC)

OpinionsEdit

  Comment Somebody could review if this work can realise or is necessary more information? Thanks, --Elisardojm (talk) 22:14, 9 November 2012 (UTC)

Looks good and no more information is needed yet. But usually it can take some time to realize. Just waiting ... --Slick (talk) 16:25, 9 December 2012 (UTC)
Ok, if somebody needs more details or goes to try realise this task, I would appreciate him that it warned me in my talk page. Thanks!, --Elisardojm (talk) 09:54, 11 December 2012 (UTC)
I'll do the upload tmrw. Smallman12q (talk) 03:19, 22 January 2013 (UTC)
If you need more information or details about this task, you can ask me. Thanks!, --Elisardojm (talk) 14:16, 22 January 2013 (UTC)
Source
List all authors
//http://www.aelg.org/Centrodoc/GetPhotoLibrary.do
var photolib= document.getElementsByClassName("photoLibrary");
var authors = photolib[0].getElementsByClassName("authorPhoto");
for (var i=0; i<authors.length; i++) {
  var author = authors[i].getElementsByClassName("author");
	var authorname = author[0].getElementsByTagName("a")[0].innerHTML);
	}
0|Abeal, Xosé
1|Agrelo Costas, Eulalia
2|Alcalá, Xavier
3|Aleixandre, Marilar
4|Alonso Estraviz, Isaac
5|Alonso, Fran
6|Alvarellos, Henrique
7|Álvarez Cáccamo, Alfonso
8|Álvarez Cáccamo, Xosé María
9|Álvarez Torneiro, Manuel
10|Aneiros, Rosa
11|Angueira, Anxo
12|Araguas, Vicente
13|Arias Saavedra, Ana
14|Arias, Sulma
15|Arias, Valentín
16|Arias, Xela
17|Arribas Arias, Fernando
18|Avilés de Taramancos, Antón
19|Axeitos, Xosé Luís
20|Baamonde, Antón
21|Bar Cendón, Mónica
22|Barja, Celsa
23|Becerra de Becerreá, Afonso
24|Beramendi, Justo
25|Biscaínho Fernandes, Carlos Caetano
26|Blanco Prado, Xosé Manuel
27|Blanco, Concha
28|Bouza Álvarez, Fermín
29|Bouza, Pablo
30|Bóveda, Jorge Emilio
31|Braxe, Lino
32|Brives, Francisco
33|Caamaño Suárez, Manuel
34|Caamaño, Adolfo
35|Cabana, Darío Xohán
36|Cairo Antelo, Xosé Manuel
37|Caldeiro, Eloi
38|Callón, Carlos
39|Calveiro, Marcos
40|Calvo Varela, Paloma
41|Calvo, Tucho
42|Cameselle, Roque
43|Campo, Marica
44|Caneiro, Xosé Carlos
45|Canosa, María
46|Carballo, Francisco
47|Carballude, Pepe
48|Caride López, Silvia
49|Caride, Ramón
50|Casal, Uxía
51|Casalderrey, Fina
52|Casas, Arturo
53|Cascudo, Xosé Antón
54|Castaño, Yolanda
55|Castiñeira, Francisco
56|Castro, Francisco
57|Caveiro, Laura
58|Cebreiro, María do
59|Celeiro, Luís
60|Cerradelo, Silverio
61|Cociña, Olalla
62|Conde, Alfredo
63|Constela, Xesús
64|Corral Iglesias, José Alberte
65|Corral Soilán, Cristina
66|Costa Rico, Antón
67|Costas, Ledicia
68|Couceiro, Emma
69|Creus, Estevo
70|Cruz, Ángel (de la)
71|Cuba Rodríguez, Xoán Ramiro
72|Dacosta, Beatriz
73|Dacosta, Henrique
74|Dacosta, Marta
75|Dans, Raúl
76|Dávila, Berta
77|Davo, François
78|Díaz Balado, Alicia
79|Díaz, Celia
80|Diéguez, Lois
81|Dobao, Antón
82|Dobarro Paz, Xosé María
83|DoCampo, Xabier P.
84|Domínguez Alberte, Xoán Carlos
85|Domínguez Domínguez, María Magdalena
86|Dourado Deira, Manuel
87|Durão, Carlos
88|Enríquez, Rosa
89|Espinosa, Estíbaliz
90|Estévez, Eduardo
91|Eyré, Xosé Manuel
92|Fernán-Vello, Miguel Anxo
93|Fernández Abella, Xoán Xosé
94|Fernández Mallo, Marcelino
95|Fernández Naval, Francisco X.
96|Fernández Núñez, Pedro
97|Fernández Paz, Agustín
98|Fernández Rial, Rosalía
99|Ferreiro, Alfredo
100|Ferreiro, Manuel
101|Figueroa, Adela
102|Fontes, Carlos
103|Forcadela, Manuel
104|Fortes Torres, Antón
105|Fraga Rodríguez, Xan M.
106|Fraga Vázquez, Xosé A.
107|Fraga, Modesto
108|Franco González, Xesús
109|Franco, Camilo
110|Freixeiro Mato, Xosé Ramón
111|Frías Conde, Xavier
112|G. Esteves, Gabriel
113|G. Soto, Luís
114|García Negro, Pilar
115|García Teijeiro, Antonio
116|García-Bodaño, Salvador
117|Garrido, Carlos
118|Gil, António
119|Gómez Pato, Raúl
120|Gómez Sánchez, Anxo
121|González Pérez, Brais
122|González Refoxo, María dos Anxos
123|Grande Grande, Xosé Luís
124|Grande, Antón
125|Graña, Bernardino
126|Graña, Farruco
127|Herrero Figueroa, Araceli
128|Iglesias Dobarrio, Baldomero
129|Iglesias, Bieito
130|Ínsua, Emílio Xosé
131|Jaureguizar, Santiago
132|Jiménez Casas, Cipriano Luís
133|Kruckenberg, María do Carme
134|Kühn-Bode, Heidi
135|Labraña, Carlos
136|Lado, María
137|Lago, Álvaro
138|Lama, Xavier
139|Lamas, María Xosé
140|Lamela, Luís
141|Laso Lorenzo, Rafael
142|Lavandeira, F. R.
143|Ledo, Margarita
144|Leira López, Xosé
145|Lema Mouzo, Rafael
146|Lema Mouzo, Xosé Manuel
147|Lema Suárez, Xosé María
148|Lezcano, Arturo
149|Lobato Martínez, Xosé M.
150|López Ardeiro, Xosé M.
151|López Bernárdez, Xosé Carlos
152|López Carreira, Anselmo
153|López Silva, Inma
154|López, Siro
155|López, Xabier
156|Lorenzo Tomé, José
157|Losada Vicente, Xosé Ricardo
158|Loureiro, Ramón
159|Lourenzo, Manuel
160|Lugris, Igor
161|Maceiras, Lourdes
162|Magariños Sueiro, Alfonso
163|Máiz Togores, Xosé María
164|Mallo, Albino
165|Mancebo, Tati
166|Manuel María
167|March, Kathleen
168|Marco, Aurora
169|Marcos, Xesús Manuel
170|Mariño, Esperanza
171|Martín, Paco
172|Martínez Barbosa, Juan Ramón
173|Martínez Castro, Óscar
174|Martínez Delgado, Verónica
175|Martínez Oca, Xosé Manuel
176|Martínez Pereiro, Carlos Paulo
177|Martínez Pereiro, Xosé Luís
178|Martínez Teixeiro, Alva
179|Martínez-Conde, Ricardo
180|Martínez-Risco Daviña, Luís
181|Maseda Lozano, Martiño
182|Mato Fondo, Miguel A.
183|Mella, Carlos
184|Méndez Ferrín, Xosé Luís
185|Méndez Fonte, Rosa
186|Méndez, Xerardo
187|Millán Otero, Xosé Manuel
188|Mínguez González, Alejandro Ricardo
189|Miragaia, Manuel
190|Miranda, Xosé
191|Momán, Alberte
192|Monteagudo, Henrique
193|Monteagudo, Xosé
194|Monterroso Devesa, José-Maria
195|Moralejo Álvarez, Juan José
196|Morán, César
197|Moreda, Eva
198|Mosteiro, Carlos
199|Moure, Teresa
200|Mouriño, Iago
201|Mouriño, Miguel Anxo
202|Negro, Carlos
203|Neira López, Xoán
204|Neira Vilas, Xosé
205|Nicolás, Ramón
206|Nogueira, Camilo
207|Nogueira, Chus
208|Novas, Lucía
209|Novo, Isidro
210|Novoneyra, Uxío
211|Núñez Singala, Manuel
212|Núñez, Toño
213|Otero, Antía
214|Otero, David
215|Pacho Blanco, Xosé Manuel
216|Pallarés, Pilar
217|Paradelo, Luís
218|Pardo Amado, Diego
219|Pardo de Neyra, Xulio
220|Parra Díaz, Celia
221|Pascual Rodríguez, Roberto
222|Patiño, Antón
223|Patiño, Olga
224|Pato, Chus
225|Paz, Begoña
226|Paz, Xabier
227|Pena Presas, Montserrat
228|Pena, Xosé Ramón
229|Penas, Ánxeles
230|Pensado, Suso
231|Pereira Valcárcel, Manuel
232|Pérez Cerviño, Ana María
233|Pérez Otero, Amalia
234|Pérez Prieto, Victorino
235|Pérez, Nacho
236|Pernas, Gustavo
237|Perozo Ruíz, Xosé Antonio
238|Pichel, Luz
239|Piñeiro, Vicente
240|Pobra, David
241|Portas, Manuel
242|Pousa Antelo, Avelino
243|Pozo, Luz
244|Prol, Santiago
245|Queipo, Xavier
246|Queixas, Mercedes
247|Queizán, María Xosé
248|Quiroga, Carlos
249|Quiroga, Xabier
250|Rábade Paredes, Xesús
251|Rábade, Tino
252|Rabuñal, Henrique
253|Ramos, Baldo
254|Raña, Román
255|Regueira, Mario
256|Reigosa, Antonio
257|Reimóndez, María
258|Reixa, Antón
259|Requeixo, Armando
260|Requeixo, Xaime
261|Ríos, Eli
262|Ríos, Xulio
263|Ripoll Anta, Alexandre
264|Rivadulla Corcón, X. H.
265|Rivas, Manuel
266|Riveiro Coello, Antón
267|Riveiro Loureiro, Manoel
268|Riveiro, Elvira
269|Roca, Tareixa
270|Rodrigues, Roberto A.
271|Rodríguez Baixeras, Xavier
272|Rodríguez Barrio, Xavier
273|Rodríguez Sánchez, Francisco
274|Rodríguez, Básico
275|Rodríguez, Olivia
276|Romero, Medos
277|Romón, Manuel María
278|Ruibal, Euloxio R.
279|Salinas, Francisco
280|Sampedro Ojeda, Francisco Antonio
281|Sánchez Rei, Xosé Manuel
282|Sánchez, Cesáreo
283|Santamarina, Antón
284|Santiago Soto, Eduardo
285|Seara, Teresa
286|Seixas Seoane, Miguel Anxo
287|Seixo, Marcos
288|Senén, Felipe
289|Senín, Xavier
290|Seoane, Xavier
291|Sierra Veloso, Xurxo
292|Sixirei Paredes, Carlos
293|Solla, Calros
294|Sotelo Blanco, Olegario
295|Sotelo, Carmen
296|Soutelo, María N.
297|Souto, Óscar de
298|Souto, Paco
299|Souto, Xurxo
300|Suárez, Chelo
301|Sumai, Anxos
302|Suras, Alberte
303|Taibo, Nacho
304|Tallón, Juan
305|Tano, Paco de
306|Tarrío, Anxo
307|Tato, Laura
308|Tembrás, Dores
309|Tobar, Alejandro
310|Tobaruela, Pere
311|Torres Santomé, Xurxo
312|Val, Marga do
313|Valcárcel, Marcos
314|Valcárcel, Xulio L.
315|Valdehorras, Camilo
316|Varela Puñal, Diana
317|Vázquez Chantada, Francisco
318|Vázquez Pintor, Xosé
319|Vázquez Somoza, Xosé Luís
320|Vázquez, Pura
321|Vega, Rexina
322|Veiga, Eva
323|Vidal Pérez, Fidel
324|Vidal Villaverde, Manuel
325|Vidal, Francisco A.
326|Vilanova, Manuel
327|Vilavedra, Dolores
328|Vilela, Branca
329|Villalta, Luísa
330|Villar, Helena
331|Villar, Miro
332|Villar, Rafa
333|Villares, Ramón
334|Zúñiga, Iolanda
Build XML
//http://www.aelg.org/Centrodoc/GetPhotoLibrary.do
var tdoc = this.document;

var photolib= tdoc.getElementsByClassName("photoLibrary");
var authors = photolib[0].getElementsByClassName("authorPhoto");

var doc = document.implementation.createDocument("", "", null);
var authorselement = doc.createElement("authors");
var count=0;
for (var a=0; a<authors.length; a++) {
  var authorelement = doc.createElement("author");
  var authorname= authors[a].getElementsByClassName("author")[0].textContent.split(",").reverse().join(" ")
  authorelement.setAttribute("n",authorname.trim()); //author name
  var photos = authors[a].getElementsByClassName("photo");
  for (var p=0; p<photos.length; p++) {
		var photoelement = doc.createElement("photo");
    var title = photos[p].getElementsByTagName("a")[0].title;
    var year = title.lastIndexOf("(");
      year = title.substring(year + 1, year + 5);
			photoelement.setAttribute("y",year); //year
			photoelement.setAttribute("l",photos[p].getElementsByTagName("a")[0].getAttribute("rev")); //link
    if(title.contains("Santos-Díez")){
			photoelement.setAttribute("p","Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"); //photographer
			authorelement.appendChild(photoelement);
    }
    else if(title.contains("Eduardo Castro Bal"))
    {
			photoelement.setAttribute("p","Eduardo Castro Bal"); //photographer
			authorelement.appendChild(photoelement);
    }
	}
	if(authorelement.hasChildNodes())
	  authorselement.appendChild(authorelement);
}
doc.appendChild(authorselement);
var oSerializer = new XMLSerializer();
var sXML = oSerializer.serializeToString(doc);

var w = window.open("", "_blank","menubar=yes,location=yes,resizable=yes,scrollbars=yes");
var wdoc = w.document;
wdoc.open();
wdoc.write('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>')
wdoc.write(sXML);
wdoc.close();
alert("Done");
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<authors>
 <author n="Xosé Abeal">
  <photo y="2010" l="1814" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1815" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1813" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1812" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1816" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Eulalia Agrelo Costas">
  <photo y="2011" l="2221" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2224" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2225" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2217" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2223" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2218" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2220" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2222" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2219" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xavier Alcalá">
  <photo y="2007" l="993" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Marilar Aleixandre">
  <photo y="2008" l="995" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="994" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Isaac Alonso Estraviz">
  <photo y="2009" l="999" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="998" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Fran Alonso">
  <photo y="2007" l="968" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="967" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="969" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Henrique Alvarellos">
  <photo y="2008" l="1002" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1001" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Alfonso Álvarez Cáccamo">
  <photo y="2009" l="1006" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1004" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1005" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1003" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé María Álvarez Cáccamo">
  <photo y="2007" l="1014" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1015" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1013" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1012" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Manuel Álvarez Torneiro">
  <photo y="2009" l="1018" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1019" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Rosa Aneiros">
  <photo y="2007" l="1021" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1022" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Anxo Angueira">
  <photo y="2007" l="1023" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Vicente Araguas">
  <photo y="2009" l="1024" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1026" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1025" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Sulma Arias">
  <photo y="2009" l="1030" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1031" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1029" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Valentín Arias">
  <photo y="2010" l="1785" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1783" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1784" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1788" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1786" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1787" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Fernando Arribas Arias">
  <photo y="2011" l="2099" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2098" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2100" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2101" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xosé Luís Axeitos">
  <photo y="2008" l="1038" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1037" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Antón Baamonde">
  <photo y="2008" l="1040" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1039" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Mónica Bar Cendón">
  <photo y="2010" l="1834" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1833" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1835" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1836" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Afonso Becerra de Becerreá">
  <photo y="2008" l="1043" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1044" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Justo Beramendi">
  <photo y="2010" l="1841" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1840" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1839" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1837" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1838" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Carlos Caetano Biscaínho Fernandes">
  <photo y="2010" l="1704" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1702" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1705" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1703" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1701" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1700" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Manuel Blanco Prado">
  <photo y="2011" l="2109" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2317" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2316" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2315" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2314" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2313" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2107" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2108" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Fermín Bouza Álvarez">
  <photo y="2009" l="1053" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1054" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1052" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Pablo Bouza">
  <photo y="2011" l="2155" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2152" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2151" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2148" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2154" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2156" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2150" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2149" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2153" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Jorge Emilio Bóveda">
  <photo y="2009" l="1057" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Lino Braxe">
  <photo y="2008" l="1059" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1060" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2012" l="2385" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2384" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2383" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2382" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2381" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2386" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Manuel Caamaño Suárez">
  <photo y="2010" l="1709" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1710" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1708" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1711" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1707" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1706" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Adolfo Caamaño">
  <photo y="2009" l="1069" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1070" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Darío Xohán Cabana">
  <photo y="2007" l="1072" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1073" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Manuel Cairo Antelo">
  <photo y="2010" l="1987" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1985" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1986" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Eloi Caldeiro">
  <photo y="2009" l="971" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="970" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="972" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="973" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="975" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="974" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="976" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Carlos Callón">
  <photo y="2010" l="2010" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2006" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2007" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2008" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2009" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Marcos Calveiro">
  <photo y="2009" l="1078" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1077" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1076" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1079" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Paloma Calvo Varela">
  <photo y="2010" l="1714" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1713" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1715" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1712" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Tucho Calvo">
  <photo y="2009" l="1090" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1091" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Roque Cameselle">
  <photo y="2012" l="2419" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2418" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2417" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2416" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2420" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2421" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Marica Campo">
  <photo y="2007" l="1092" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1093" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Carlos Caneiro">
  <photo y="2009" l="1097" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1098" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Francisco Carballo">
  <photo y="2009" l="1105" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Pepe Carballude">
  <photo y="2010" l="1975" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1974" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1976" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Silvia Caride López">
  <photo y="2010" l="1844" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1842" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1843" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1846" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1845" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Ramón Caride">
  <photo y="2009" l="1107" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1106" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Uxía Casal">
  <photo y="2011" l="2205" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2201" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2202" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2203" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2204" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xosé Antón Cascudo">
  <photo y="2010" l="1849" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1847" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1848" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Yolanda Castaño">
  <photo y="2010" l="1720" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1716" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1717" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1719" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Francisco Castro">
  <photo y="2007" l="1116" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1115" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1117" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Laura Caveiro">
  <photo y="2007" l="1125" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1126" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="María do Cebreiro">
  <photo y="2010" l="1722" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1721" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1723" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1724" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Luís Celeiro">
  <photo y="2010" l="1726" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1725" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Silverio Cerradelo">
  <photo y="2010" l="2037" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2038" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Olalla Cociña">
  <photo y="2010" l="1996" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1997" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Alfredo Conde">
  <photo y="2010" l="2003" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2002" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2005" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2004" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xesús Constela">
  <photo y="2009" l="1129" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1130" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="José Alberte Corral Iglesias">
  <photo y="2010" l="1728" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1727" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1729" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Cristina Corral Soilán">
  <photo y="2012" l="2378" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2377" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2376" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2379" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2380" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2375" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Antón Costa Rico">
  <photo y="2008" l="1132" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1133" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1131" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Ledicia Costas">
  <photo y="2008" l="1134" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1136" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1135" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1137" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Estevo Creus">
  <photo y="2009" l="1172" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1178" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1171" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1177" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1176" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1175" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1173" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1174" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Ángel (de la) Cruz">
  <photo y="2010" l="1938" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1939" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1940" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xoán Ramiro Cuba Rodríguez">
  <photo y="2009" l="1181" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2012" l="2321" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2322" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2323" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2319" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2009" l="1179" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2012" l="2320" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2009" l="1182" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1180" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Marta Dacosta">
  <photo y="2007" l="1187" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1188" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="François Davo">
  <photo y="2011" l="2060" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2062" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2063" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2059" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2058" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2057" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2061" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Celia Díaz">
  <photo y="2009" l="1190" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Lois Diéguez">
  <photo y="2010" l="1960" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1959" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1962" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1961" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Antón Dobao">
  <photo y="2008" l="1312" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1311" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé María Dobarro Paz">
  <photo y="2010" l="1732" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1733" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1730" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1734" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1731" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xabier P. DoCampo">
  <photo y="2007" l="1193" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1194" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xoán Carlos Domínguez Alberte">
  <photo y="2008" l="1196" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1195" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="María Magdalena Domínguez Domínguez">
  <photo y="2010" l="1855" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1857" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1856" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1858" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Manuel Dourado Deira">
  <photo y="2011" l="2209" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2206" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2207" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2208" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2210" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Rosa Enríquez">
  <photo y="2008" l="1200" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1199" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Eduardo Estévez">
  <photo y="2009" l="1213" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1212" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Miguel Anxo Fernán-Vello">
  <photo y="2007" l="1219" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1220" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1217" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1218" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xoán Xosé Fernández Abella">
  <photo y="2007" l="1222" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Marcelino Fernández Mallo">
  <photo y="2007" l="1223" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Francisco X. Fernández Naval">
  <photo y="2007" l="1225" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Pedro Fernández Núñez">
  <photo y="2012" l="2413" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2415" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2414" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2412" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2411" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Agustín Fernández Paz">
  <photo y="2008" l="1228" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1227" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Alfredo Ferreiro">
  <photo y="2007" l="1230" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Manuel Ferreiro">
  <photo y="2007" l="1233" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Adela Figueroa">
  <photo y="2012" l="2309" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2312" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2310" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2311" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Manuel Forcadela">
  <photo y="2012" l="2406" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2405" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2410" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2408" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2409" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2407" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xosé A. Fraga Vázquez">
  <photo y="2011" l="2157" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2161" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2160" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2158" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2159" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Modesto Fraga">
  <photo y="2010" l="1736" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1737" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1735" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xesús Franco González">
  <photo y="2010" l="1860" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1859" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1861" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1863" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1862" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Camilo Franco">
  <photo y="2008" l="1240" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Ramón Freixeiro Mato">
  <photo y="2007" l="1243" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1242" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Gabriel G. Esteves">
  <photo y="2010" l="1864" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1865" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1867" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1866" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1868" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Luís G. Soto">
  <photo y="2008" l="1248" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1249" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Pilar García Negro">
  <photo y="2007" l="1244" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1245" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Antonio García Teijeiro">
  <photo y="2007" l="1250" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Salvador García-Bodaño">
  <photo y="2007" l="1253" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1252" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="António Gil">
  <photo y="2011" l="2136" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2135" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2132" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2133" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2134" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Raúl Gómez Pato">
  <photo y="2010" l="1741" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1740" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1742" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1739" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1738" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Anxo Gómez Sánchez">
  <photo y="2009" l="1264" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1263" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Brais González Pérez">
  <photo y="2010" l="1872" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1869" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1870" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1871" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="María dos Anxos González Refoxo">
  <photo y="2010" l="1942" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1941" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1944" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1945" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1943" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xosé Luís Grande Grande">
  <photo y="2008" l="1266" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1267" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Antón Grande">
  <photo y="2011" l="2085" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2083" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2084" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2087" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2086" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Araceli Herrero Figueroa">
  <photo y="2011" l="2090" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2089" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2088" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2091" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Baldomero Iglesias Dobarrio">
  <photo y="2009" l="1273" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1272" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Bieito Iglesias">
  <photo y="2009" l="978" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="981" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="979" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="980" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="977" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Emílio Xosé Ínsua">
  <photo y="2009" l="1274" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1275" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Santiago Jaureguizar">
  <photo y="2007" l="1276" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1277" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Cipriano Luís Jiménez Casas">
  <photo y="2009" l="1283" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1280" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1281" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1282" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="María do Carme Kruckenberg">
  <photo y="2008" l="1284" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1285" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Heidi Kühn-Bode">
  <photo y="2010" l="1744" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1743" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1745" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1746" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Carlos Labraña">
  <photo y="2008" l="1290" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="María Lado">
  <photo y="2010" l="1882" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1881" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1884" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1883" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Álvaro Lago">
  <photo y="2009" l="1296" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1295" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xavier Lama">
  <photo y="2011" l="2121" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2119" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2120" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2122" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="María Xosé Lamas">
  <photo y="2007" l="1297" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Luís Lamela">
  <photo y="2010" l="1963" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1965" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1964" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Rafael Laso Lorenzo">
  <photo y="2008" l="1299" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1301" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1300" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="F. R. Lavandeira">
  <photo y="2011" l="2214" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2215" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2212" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2216" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2213" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2211" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Margarita Ledo">
  <photo y="2009" l="1305" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1304" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Leira López">
  <photo y="2007" l="1306" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Arturo Lezcano">
  <photo y="2011" l="2080" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2079" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2076" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2078" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2075" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2077" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xosé M. Lobato Martínez">
  <photo y="2010" l="2012" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2014" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2011" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2013" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xosé Carlos López Bernárdez">
  <photo y="2008" l="1315" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1316" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2004" l="1317" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1314" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Anselmo López Carreira">
  <photo y="2010" l="1887" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1888" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1889" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1886" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1885" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Inma López Silva">
  <photo y="2009" l="1327" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1326" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1328" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1329" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1330" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1331" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1332" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Siro López">
  <photo y="2009" l="1321" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1320" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xabier López">
  <photo y="2007" l="1324" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1323" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="José Lorenzo Tomé">
  <photo y="2011" l="2147" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2146" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2145" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2144" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xosé Ricardo Losada Vicente">
  <photo y="2011" l="2226" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2227" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2228" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2229" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Ramón Loureiro">
  <photo y="2007" l="1333" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Manuel Lourenzo">
  <photo y="2010" l="1750" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1336" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1748" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1747" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1337" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1749" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Lourdes Maceiras">
  <photo y="2012" l="2360" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2364" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2363" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2362" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2361" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2359" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1751" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1753" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1754" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1752" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Alfonso Magariños Sueiro">
  <photo y="2010" l="1807" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1806" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1804" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1803" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1802" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1805" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Albino Mallo">
  <photo y="2008" l="1346" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1347" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Tati Mancebo">
  <photo y="2008" l="1353" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1354" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Kathleen March">
  <photo y="2010" l="1892" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1893" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1890" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1891" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Aurora Marco">
  <photo y="2008" l="1358" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1357" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xesús Manuel Marcos">
  <photo y="2009" l="1365" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1364" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Esperanza Mariño">
  <photo y="2009" l="1366" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Paco Martín">
  <photo y="2011" l="2243" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2007" l="1367" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2011" l="2238" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2242" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2240" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2241" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2239" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2244" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2245" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Óscar Martínez Castro">
  <photo y="2009" l="1369" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1370" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Manuel Martínez Oca">
  <photo y="2007" l="1372" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Carlos Paulo Martínez Pereiro">
  <photo y="2011" l="2170" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2171" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2169" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2168" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xosé Luís Martínez Pereiro">
  <photo y="2007" l="1375" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1376" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Alva Martínez Teixeiro">
  <photo y="2011" l="2166" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2167" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Ricardo Martínez-Conde">
  <photo y="2010" l="1896" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1898" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1897" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1894" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1895" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Luís Martínez-Risco Daviña">
  <photo y="2009" l="1387" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1388" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Miguel A. Mato Fondo">
  <photo y="2012" l="2390" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2007" l="1391" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1390" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1389" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2012" l="2389" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2392" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2391" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2387" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2388" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Carlos Mella">
  <photo y="2007" l="1392" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Rosa Méndez Fonte">
  <photo y="2007" l="1397" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xerardo Méndez">
  <photo y="2009" l="1394" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1393" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Manuel Millán Otero">
  <photo y="2009" l="1399" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1400" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Manuel Miragaia">
  <photo y="2010" l="2030" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2032" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2031" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xosé Miranda">
  <photo y="2012" l="2306" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2007" l="1401" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2012" l="2308" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2305" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2307" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2304" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Henrique Monteagudo">
  <photo y="2010" l="1900" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1899" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1901" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1902" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Monteagudo">
  <photo y="2009" l="1405" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1406" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="José-Maria Monterroso Devesa">
  <photo y="2010" l="1989" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Juan José Moralejo Álvarez">
  <photo y="2010" l="1757" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1758" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1756" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="César Morán">
  <photo y="2007" l="1409" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1408" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Carlos Mosteiro">
  <photo y="2011" l="2196" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2199" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2198" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2200" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2197" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Teresa Moure">
  <photo y="2011" l="2116" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2118" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2115" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2117" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Iago Mouriño">
  <photo y="2009" l="1415" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1414" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1412" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1413" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Miguel Anxo Mouriño">
  <photo y="2009" l="1416" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1417" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Carlos Negro">
  <photo y="2007" l="1419" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1418" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Neira Vilas">
  <photo y="2009" l="1423" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1424" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1421" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1422" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Ramón Nicolás">
  <photo y="2007" l="1425" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1426" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Camilo Nogueira">
  <photo y="2009" l="1428" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1427" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1429" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1430" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Chus Nogueira">
  <photo y="2009" l="1433" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1434" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1435" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1436" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Isidro Novo">
  <photo y="2007" l="1440" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1439" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Manuel Núñez Singala">
  <photo y="2010" l="1759" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1760" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1761" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Toño Núñez">
  <photo y="2009" l="1445" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1446" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1447" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="David Otero">
  <photo y="2009" l="1452" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1450" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1449" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1451" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Manuel Pacho Blanco">
  <photo y="2009" l="1456" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Pilar Pallarés">
  <photo y="2007" l="1458" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1457" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Luís Paradelo">
  <photo y="2010" l="2029" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2028" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2027" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Diego Pardo Amado">
  <photo y="2010" l="1949" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1947" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1948" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1946" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1950" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xulio Pardo de Neyra">
  <photo y="2012" l="2299" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2298" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2303" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2300" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2301" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2302" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2009" l="1461" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1459" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1460" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Roberto Pascual Rodríguez">
  <photo y="2010" l="1908" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1909" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1911" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1910" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Antón Patiño">
  <photo y="2009" l="1465" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1464" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Olga Patiño">
  <photo y="2007" l="1463" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1462" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Begoña Paz">
  <photo y="2010" l="1936" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1935" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1933" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1934" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1937" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xabier Paz">
  <photo y="2009" l="1475" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1473" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1476" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1474" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Montserrat Pena Presas">
  <photo y="2009" l="1477" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1478" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Ramón Pena">
  <photo y="2009" l="1479" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1480" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1481" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Ánxeles Penas">
  <photo y="2007" l="1482" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1483" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Suso Pensado">
  <photo y="2010" l="1979" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1977" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1978" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1980" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Manuel Pereira Valcárcel">
  <photo y="2009" l="1485" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1486" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Amalia Pérez Otero">
  <photo y="2012" l="2400" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2402" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2399" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2404" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2403" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2401" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Victorino Pérez Prieto">
  <photo y="2010" l="1981" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1982" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1984" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1983" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Nacho Pérez">
  <photo y="2009" l="1493" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1494" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1495" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1496" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Gustavo Pernas">
  <photo y="2007" l="1497" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Antonio Perozo Ruíz">
  <photo y="2012" l="2342" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2345" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2341" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2344" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2346" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2343" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Luz Pichel">
  <photo y="2009" l="1501" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1500" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Vicente Piñeiro">
  <photo y="2007" l="1507" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="David Pobra">
  <photo y="2011" l="2237" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2236" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2235" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Manuel Portas">
  <photo y="2010" l="1915" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1914" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1912" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1913" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Avelino Pousa Antelo">
  <photo y="2009" l="1513" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1512" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1514" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1515" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="Ollo" l="1508" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Santiago Prol">
  <photo y="2010" l="2040" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2039" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Mercedes Queixas">
  <photo y="2010" l="1969" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1971" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1968" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1966" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1967" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1970" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1972" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1973" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="María Xosé Queizán">
  <photo y="2007" l="1504" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1505" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Carlos Quiroga">
  <photo y="2010" l="1763" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1764" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1762" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xabier Quiroga">
  <photo y="2009" l="1538" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xesús Rábade Paredes">
  <photo y="2009" l="1540" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1541" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1542" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1543" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1539" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Henrique Rabuñal">
  <photo y="2007" l="1550" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1551" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Baldo Ramos">
  <photo y="2008" l="1548" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1547" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Román Raña">
  <photo y="2007" l="1552" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="María Reimóndez">
  <photo y="2008" l="1557" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1558" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1560" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1559" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Antón Reixa">
  <photo y="2007" l="1562" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Eli Ríos">
  <photo y="2011" l="2072" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2071" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2070" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2074" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2073" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Alexandre Ripoll Anta">
  <photo y="2007" l="1567" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1566" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="X. H. Rivadulla Corcón">
  <photo y="2008" l="1573" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1574" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Manuel Rivas">
  <photo y="2010" l="1769" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1774" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1768" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1770" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1771" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1773" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1772" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Antón Riveiro Coello">
  <photo y="2011" l="2187" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2185" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2190" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2188" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2186" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2189" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Elvira Riveiro">
  <photo y="2009" l="1588" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1589" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1590" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Tareixa Roca">
  <photo y="2008" l="1585" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1584" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xavier Rodríguez Barrio">
  <photo y="2011" l="2105" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2103" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2104" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2102" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Francisco Rodríguez Sánchez">
  <photo y="2007" l="1578" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Básico Rodríguez">
  <photo y="2011" l="2092" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2094" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2093" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2096" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2095" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Olivia Rodríguez">
  <photo y="2009" l="1575" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1576" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1577" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Medos Romero">
  <photo y="2007" l="1587" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Manuel María Romón">
  <photo y="2010" l="1918" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1916" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1917" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1919" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Euloxio R. Ruibal">
  <photo y="2012" l="2334" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2007" l="1579" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2012" l="2333" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2330" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2332" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2331" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2007" l="1580" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2012" l="2329" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Francisco Antonio Sampedro Ojeda">
  <photo y="2009" l="1591" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1594" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1593" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1592" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Manuel Sánchez Rei">
  <photo y="2011" l="2174" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2173" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2172" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Cesáreo Sánchez">
  <photo y="2007" l="1600" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1599" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1598" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Antón Santamarina">
  <photo y="2008" l="1602" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1603" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Teresa Seara">
  <photo y="2007" l="1595" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1596" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Miguel Anxo Seixas Seoane">
  <photo y="2012" l="2349" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2352" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2351" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2347" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2348" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2350" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Marcos Seixo">
  <photo y="2009" l="1610" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1607" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1609" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1608" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Felipe Senén">
  <photo y="2008" l="1319" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1318" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xavier Senín">
  <photo y="2011" l="2123" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2370" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2367" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2369" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2366" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2368" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2124" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2125" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2126" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2127" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2365" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Xavier Seoane">
  <photo y="2007" l="1611" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Carlos Sixirei Paredes">
  <photo y="2010" l="1832" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1830" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1829" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1831" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Calros Solla">
  <photo y="2009" l="1613" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Olegario Sotelo Blanco">
  <photo y="2012" l="2340" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2336" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2339" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2335" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2338" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2337" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="María N. Soutelo">
  <photo y="2010" l="1920" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1921" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1922" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Paco Souto">
  <photo y="2009" l="1625" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1626" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xurxo Souto">
  <photo y="2009" l="1619" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1620" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Chelo Suárez">
  <photo y="2009" l="1622" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1621" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Anxos Sumai">
  <photo y="2010" l="1926" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1927" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1925" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1924" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1923" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Alberte Suras">
  <photo y="2009" l="1632" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1633" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1634" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Nacho Taibo">
  <photo y="2007" l="1635" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Anxo Tarrío">
  <photo y="2012" l="2358" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2357" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2356" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2353" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2355" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2354" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Dores Tembrás">
  <photo y="2010" l="1775" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2010" l="1776" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Pere Tobaruela">
  <photo y="2009" l="1641" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1640" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xurxo Torres Santomé">
  <photo y="2011" l="2066" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2065" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2064" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2067" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2068" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2069" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Marga do Val">
  <photo y="2007" l="1645" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1646" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1647" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xulio L. Valcárcel">
  <photo y="Ollo" l="2395" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="Ollo" l="2396" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="Ollo" l="2398" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="Ollo" l="2394" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="Ollo" l="2393" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="Ollo" l="2397" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2007" l="1649" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Camilo Valdehorras">
  <photo y="2010" l="2026" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2024" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2025" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Diana Varela Puñal">
  <photo y="2009" l="1651" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1652" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1653" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Vázquez Pintor">
  <photo y="2009" l="1657" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Xosé Luís Vázquez Somoza">
  <photo y="2012" l="2327" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2325" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2326" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2324" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2012" l="2328" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2009" l="1661" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1660" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1659" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Rexina Vega">
  <photo y="2009" l="1664" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1665" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1666" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Eva Veiga">
  <photo y="2007" l="1670" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1669" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1672" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2007" l="1671" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Fidel Vidal Pérez">
  <photo y="2010" l="1952" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1955" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1951" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1954" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="1953" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Manuel Vidal Villaverde">
  <photo y="2009" l="1674" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1676" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1675" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1677" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Francisco A. Vidal">
  <photo y="2009" l="1680" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1681" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1679" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Manuel Vilanova">
  <photo y="2008" l="1682" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1684" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2008" l="1683" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Dolores Vilavedra">
  <photo y="2011" l="2111" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2114" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2110" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2113" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2011" l="2112" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
 <author n="Helena Villar">
  <photo y="2009" l="1691" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1689" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
  <photo y="2009" l="1690" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Miro Villar">
  <photo y="2007" l="1692" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Rafa Villar">
  <photo y="2007" l="1694" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)" />
 </author>
 <author n="Ramón Villares">
  <photo y="2010" l="2019" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2017" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2015" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2016" p="Eduardo Castro Bal" />
  <photo y="2010" l="2018" p="Eduardo Castro Bal" />
 </author>
</authors>
Download

In shell:

screen
mkdir -p aelg
cd aelg
//http://www.aelg.org/Centrodoc/GetPhotoLibrary.do
//Run in firebug console to list the image urls 
//You'll need to change "extensions.firebug.console.logLimit" in about:config to 1500 so it will fit.
var photolib= document.getElementsByClassName("photoLibrary");
var authors = photolib[0].getElementsByClassName("authorPhoto");
for (var a=0; a<authors.length; a++) {
  var photos = authors[a].getElementsByClassName("photo");
  for (var p=0; p<photos.length; p++) {
    //console.log(photos[p].getElementsByTagName("a")[0].href);
    console.log("http://www.aelg.org/Centrodoc/DownloadAuthorPhoto.do?photoId=" + 
      photos[p].getElementsByTagName("a")[0].getAttribute("rev"));
    }
	}

Copy the output to a text file, remove empty new lines, save as 'input' in aelg directory.

In shell:

wget --tries=5 -i input -o log

Will download all images

Upload
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from xml.dom.minidom import parseString, parse
from Site2 import Site2
from p import p
import sys

print "Encoding is: " + sys.getdefaultencoding()
print "UTF8 check: ☠"

#Login
commons = Site2("https://commons.wikimedia.org/w/api.php")
commons.login("smallbot",p.bP)
commons.settoken("edit")

#Load xml
dom=parse("aelg1.xml")

authors = dom.getElementsByTagName("author")
for author in authors:
  authorname = author.getAttribute("n")
  print("Author: " + authorname.encode('utf-8','ignore'))

  #Create category for author
  commons.edittext(u"Category:" + authorname + u" in AELG‎",
            u"[[Category:Images from AELG]]",
            u"[[Commons:Batch_uploading/AELG]]: Creating category for author")


  #upload each photo for author
  photos = author.getElementsByTagName("photo")
  photocount = 1
  for photo in photos:
    year = photo.getAttribute("y")

    link = "http://www.aelg.org/Centrodoc/DownloadAuthorPhoto.do?photoId=" + photo.getAttribute("l")
    photographer = photo.getAttribute("p")
    # upload
    uploadtext = u"""{{Information
|description= {{en|1= Photograph of """ + authorname + u"""}}
|date= """ + year + u"""
|source= {{gl|1=Asociación de Escritores en Lingua Galega}}
     {{en|1=Association of Writers in Galician Language [http://www.aelg.org/Centrodoc/GetPhotoLibrary.do Photo Gallery] [""" + link + """Direct link]}}
|author= """ + photographer + u"""
|permission={{AELG}}
|other_versions=
}}
=={{int:filedesc}}==
{{Cc-by-sa-3.0|1=""" + photographer + u"""}}
{{Personality rights}}

[[Category:""" + authorname + u" in AELG]]"

    print "Uploading..." + authorname.encode('utf-8','ignore')
    #upload
    commons.upload((u"" + authorname + u" (AELG)-" + str(photocount) + ".jpg"),
      u"DownloadAuthorPhoto.do?photoId=" + photo.getAttribute("l"),
      uploadtext,
      u"[[Commons:Batch_uploading/AELG]]: Uploading photos")

    photocount += 1
    #print uploadtext
    #print uploadtext.encode('utf-8')
    #print type(uploadtext)
raw_input("Press ENTER to exit")

┌─────────────────────────────────┘
  Done I've completed the upload...~800 uploaded. Some such as File:Valentín_Arias_(AELG)-1.jpg aren't thumbnailing...but work fine in firefox and show metadata so its a bug on the wiki side. Cheers. Smallman12q (talk) 21:22, 22 January 2013 (UTC)

Image rendering bug is being look into at w:Wikipedia:Village_pump_(technical)#Images_not_rendering.Smallman12q (talk) 23:49, 23 January 2013 (UTC)
Image rendering bug was resolved. Fixed issue with spacing in direct links brought up at User_talk:Smallman12q#AELG_photo.27s_upload.
source
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from Site2 import Site2
from p import p
import sys

print "Encoding is: " + sys.getdefaultencoding()
print "UTF8 check: ☠"

commons = Site2("https://commons.wikimedia.org/w/api.php")
commons.login("smallbot",p.bP)
commons.settoken('edit')

files = {}
subcats = commons.getcategorymembers(u'Category:Images from AELG', 14)
for cat in subcats:
  print cat.encode('utf-8', 'ignore')
  catmembers = commons.getcategorymembertexts(cat, 6)
  for member in catmembers:
    files.setdefault(member, catmembers[member])

print 'Done loading cat pages'

for file in files:
  oldfiletext=files[file]
  newfiletext=oldfiletext.replace(u'Direct link',u' Direct link')
  if (oldfiletext != newfiletext):
    print 'fixing' + file.encode('utf-8', 'ignore')
    commons.edittext(file,newfiletext,'[[Commons:Batch uploading/AELG]]: Fixing direct link (Add space).')

print 'done'

Smallman12q (talk) 04:39, 26 January 2013 (UTC) Per User_talk:Smallman12q#AELG_photo.27s_upload, added author link:

Source
Write XML with ids
//http://www.aelg.org/Centrodoc/GetPhotoLibrary.do
var tdoc = this.document;

var photolib= tdoc.getElementsByClassName("photoLibrary");
var authors = photolib[0].getElementsByClassName("authorPhoto");

var doc = document.implementation.createDocument("", "", null);
var authorselement = doc.createElement("authors");
var count=0;
for (var a=0; a<authors.length; a++) {
  var authorelement = doc.createElement("author");

  var authorname= authors[a].getElementsByClassName("author")[0].textContent.split(",").reverse().join(" ")
  authorelement.setAttribute("n",authorname.trim()); //author name

  var authorid= authors[a].getElementsByClassName("author")[0].firstChild.getAttribute("href")
  authorelement.setAttribute("id", authorid.substring(authorid.lastIndexOf("=") + 1)); //author id
  var photos = authors[a].getElementsByClassName("photo");
  for (var p=0; p<photos.length; p++) {
    var photoelement = doc.createElement("photo");
    var title = photos[p].getElementsByTagName("a")[0].title;
    var year = title.lastIndexOf("(");
    year = title.substring(year + 1, year + 5);
    photoelement.setAttribute("y",year); //year
    photoelement.setAttribute("l",photos[p].getElementsByTagName("a")[0].getAttribute("rev")); //link
    if(title.contains("Santos-Díez")){
      photoelement.setAttribute("p","Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"); //photographer
      authorelement.appendChild(photoelement);
    }
    else if(title.contains("Eduardo Castro Bal"))
    {
      photoelement.setAttribute("p","Eduardo Castro Bal"); //photographer
      authorelement.appendChild(photoelement);
    }
  }
  if(authorelement.hasChildNodes())
    authorselement.appendChild(authorelement);
}
doc.appendChild(authorselement);
var oSerializer = new XMLSerializer();
var sXML = oSerializer.serializeToString(doc);

var w = window.open("", "_blank","menubar=yes,location=yes,resizable=yes,scrollbars=yes");
var wdoc = w.document;
wdoc.open();
wdoc.write('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>')
wdoc.write(sXML);
wdoc.close();
alert("Done");
XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<authors>
  <author n="Xosé Abeal" id="autor16">
    <photo y="2010" l="1813" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1812" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1816" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1814" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1815" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Eulalia Agrelo Costas" id="autor396">
    <photo y="2011" l="2218" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2221" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2217" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2219" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2220" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2225" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2224" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2223" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2222" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xavier Alcalá" id="autor237">
    <photo y="2007" l="993" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Marilar Aleixandre" id="autor207">
    <photo y="2008" l="995" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="994" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Isaac Alonso Estraviz" id="autor128">
    <photo y="2009" l="999" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="998" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Fran Alonso" id="autor176">
    <photo y="2007" l="967" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="968" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="969" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Henrique Alvarellos" id="autor317">
    <photo y="2008" l="1002" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1001" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Alfonso Álvarez Cáccamo" id="autor3">
    <photo y="2009" l="1005" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1004" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1006" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1003" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé María Álvarez Cáccamo" id="autor247">
    <photo y="2007" l="1014" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1015" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1013" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1012" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Manuel Álvarez Torneiro" id="autor199">
    <photo y="2009" l="1019" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1018" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Rosa Aneiros" id="autor32">
    <photo y="2007" l="1021" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1022" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Anxo Angueira" id="autor11">
    <photo y="2007" l="1023" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Vicente Araguas" id="autor231">
    <photo y="2009" l="1024" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1026" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1025" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Sulma Arias" id="autor47">
    <photo y="2009" l="1031" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1030" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1029" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Valentín Arias" id="autor50">
    <photo y="2010" l="1783" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1785" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1784" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1786" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1787" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1788" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Fernando Arribas Arias" id="autor323">
    <photo y="2011" l="2101" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2100" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2099" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2098" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xosé Luís Axeitos" id="autor267">
    <photo y="2008" l="1038" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1037" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Antón Baamonde" id="autor61">
    <photo y="2008" l="1040" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1039" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Mónica Bar Cendón" id="autor427">
    <photo y="2010" l="1835" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1836" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1834" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1833" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Afonso Becerra de Becerreá" id="autor301">
    <photo y="2008" l="1043" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1044" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Justo Beramendi" id="autor388">
    <photo y="2010" l="1840" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1838" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1841" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1837" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1839" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Carlos Caetano Biscaínho Fernandes" id="autor381">
    <photo y="2010" l="1705" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1704" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1703" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1700" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1702" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1701" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Manuel Blanco Prado" id="autor389">
    <photo y="2012" l="2317" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2107" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2109" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2108" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2313" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2314" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2316" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2315" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Fermín Bouza Álvarez" id="autor96">
    <photo y="2009" l="1054" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1053" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1052" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Pablo Bouza" id="autor436">
    <photo y="2011" l="2152" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2154" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2153" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2151" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2148" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2155" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2150" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2149" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2156" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Jorge Emilio Bóveda" id="autor342">
    <photo y="2009" l="1057" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Lino Braxe" id="autor192">
    <photo y="2012" l="2386" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2008" l="1060" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1059" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2012" l="2385" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2381" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2382" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2383" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2384" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Manuel Caamaño Suárez" id="autor112">
    <photo y="2010" l="1709" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1708" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1710" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1711" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1707" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1706" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Adolfo Caamaño" id="autor113">
    <photo y="2009" l="1069" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1070" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Darío Xohán Cabana" id="autor297">
    <photo y="2007" l="1072" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1073" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Manuel Cairo Antelo" id="autor114">
    <photo y="2010" l="1986" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1985" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1987" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Eloi Caldeiro" id="autor116">
    <photo y="2009" l="975" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="970" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="972" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="973" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="971" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="974" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="976" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Carlos Callón" id="autor421">
    <photo y="2010" l="2009" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2006" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2007" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2008" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2010" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Marcos Calveiro" id="autor372">
    <photo y="2009" l="1078" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1077" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1076" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1079" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Paloma Calvo Varela" id="autor339">
    <photo y="2010" l="1712" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1714" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1713" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1715" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Tucho Calvo" id="autor189">
    <photo y="2009" l="1090" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1091" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Roque Cameselle" id="autor117">
    <photo y="2012" l="2421" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2420" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2418" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2417" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2416" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2419" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Marica Campo" id="autor208">
    <photo y="2007" l="1092" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1093" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Carlos Caneiro" id="autor248">
    <photo y="2009" l="1097" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1098" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Francisco Carballo" id="autor177">
    <photo y="2009" l="1105" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Pepe Carballude" id="autor249">
    <photo y="2010" l="1974" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1976" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1975" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Silvia Caride López" id="autor425">
    <photo y="2010" l="1845" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1846" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1844" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1843" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1842" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Ramón Caride" id="autor227">
    <photo y="2009" l="1107" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1106" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Uxía Casal" id="autor329">
    <photo y="2011" l="2204" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2201" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2205" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2203" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2202" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xosé Antón Cascudo" id="autor392">
    <photo y="2010" l="1848" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1847" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1849" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Yolanda Castaño" id="autor260">
    <photo y="2010" l="1720" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1719" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1717" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1716" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Francisco Castro" id="autor178">
    <photo y="2007" l="1116" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1115" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1117" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Laura Caveiro" id="autor191">
    <photo y="2007" l="1126" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1125" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="María do Cebreiro" id="autor218">
    <photo y="2010" l="1722" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1721" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1724" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1723" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Luís Celeiro" id="autor265">
    <photo y="2010" l="1726" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1725" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Silverio Cerradelo" id="autor383">
    <photo y="2010" l="2037" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2038" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Olalla Cociña" id="autor419">
    <photo y="2010" l="1997" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1996" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Alfredo Conde" id="autor4">
    <photo y="2010" l="2003" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2002" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2004" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2005" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xesús Constela" id="autor318">
    <photo y="2009" l="1129" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1130" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="José Alberte Corral Iglesias" id="autor338">
    <photo y="2010" l="1727" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1729" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1728" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Cristina Corral Soilán" id="autor470">
    <photo y="2012" l="2375" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2377" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2378" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2379" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2380" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2376" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Antón Costa Rico" id="autor120">
    <photo y="2008" l="1132" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1133" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1131" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Ledicia Costas" id="autor356">
    <photo y="2008" l="1136" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1135" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1134" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1137" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Estevo Creus" id="autor121">
    <photo y="2009" l="1173" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1178" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1171" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1177" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1176" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1172" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1175" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1174" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Ángel (de la) Cruz" id="autor123">
    <photo y="2010" l="1939" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1940" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1938" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xoán Ramiro Cuba Rodríguez" id="autor346">
    <photo y="2012" l="2319" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2320" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2321" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2322" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2323" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2009" l="1179" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1181" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1182" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1180" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Marta Dacosta" id="autor209">
    <photo y="2007" l="1187" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1188" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="François Davo" id="autor426">
    <photo y="2011" l="2059" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2063" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2062" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2057" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2058" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2060" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2061" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Celia Díaz" id="autor375">
    <photo y="2009" l="1190" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Lois Diéguez" id="autor193">
    <photo y="2010" l="1961" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1959" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1962" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1960" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Antón Dobao" id="autor279">
    <photo y="2008" l="1311" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1312" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé María Dobarro Paz" id="autor125">
    <photo y="2010" l="1733" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1734" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1730" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1731" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1732" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xabier P. DoCampo" id="autor236">
    <photo y="2007" l="1193" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1194" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xoán Carlos Domínguez Alberte" id="autor126">
    <photo y="2008" l="1196" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1195" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="María Magdalena Domínguez Domínguez" id="autor127">
    <photo y="2010" l="1855" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1858" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1856" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1857" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Manuel Dourado Deira" id="autor447">
    <photo y="2011" l="2209" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2210" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2206" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2208" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2207" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Rosa Enríquez" id="autor312">
    <photo y="2008" l="1200" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1199" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Eduardo Estévez" id="autor170">
    <photo y="2009" l="1212" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1213" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Miguel Anxo Fernán-Vello" id="autor220">
    <photo y="2007" l="1219" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1220" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1217" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1218" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xoán Xosé Fernández Abella" id="autor136">
    <photo y="2007" l="1222" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Marcelino Fernández Mallo" id="autor270">
    <photo y="2007" l="1223" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Francisco X. Fernández Naval" id="autor179">
    <photo y="2007" l="1225" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Pedro Fernández Núñez" id="autor442">
    <photo y="2012" l="2415" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2411" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2412" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2413" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2414" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Agustín Fernández Paz" id="autor1">
    <photo y="2008" l="1228" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1227" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Alfredo Ferreiro" id="autor144">
    <photo y="2007" l="1230" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Manuel Ferreiro" id="autor201">
    <photo y="2007" l="1233" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Adela Figueroa" id="autor450">
    <photo y="2012" l="2312" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2309" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2310" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2311" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Manuel Forcadela" id="autor269">
    <photo y="2012" l="2407" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2410" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2408" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2405" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2409" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2406" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xosé A. Fraga Vázquez" id="autor271">
    <photo y="2011" l="2159" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2161" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2160" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2157" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2158" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Modesto Fraga" id="autor224">
    <photo y="2010" l="1737" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1735" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1736" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xesús Franco González" id="autor147">
    <photo y="2010" l="1861" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1859" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1860" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1862" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1863" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Camilo Franco" id="autor148">
    <photo y="2008" l="1240" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Ramón Freixeiro Mato" id="autor251">
    <photo y="2007" l="1243" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1242" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Gabriel G. Esteves" id="autor296">
    <photo y="2010" l="1866" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1865" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1867" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1868" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1864" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Luís G. Soto" id="autor151">
    <photo y="2008" l="1248" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1249" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Pilar García Negro" id="autor212">
    <photo y="2007" l="1244" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1245" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Antonio García Teijeiro" id="autor152">
    <photo y="2007" l="1250" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Salvador García-Bodaño" id="autor228">
    <photo y="2007" l="1253" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1252" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="António Gil" id="autor153">
    <photo y="2011" l="2133" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2132" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2135" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2136" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2134" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Raúl Gómez Pato" id="autor154">
    <photo y="2010" l="1741" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1740" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1738" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1742" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1739" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Anxo Gómez Sánchez" id="autor155">
    <photo y="2009" l="1264" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1263" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Brais González Pérez" id="autor156">
    <photo y="2010" l="1870" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1869" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1871" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1872" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="María dos Anxos González Refoxo" id="autor357">
    <photo y="2010" l="1944" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1943" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1942" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1941" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1945" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xosé Luís Grande Grande" id="autor17">
    <photo y="2008" l="1266" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1267" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Antón Grande" id="autor8">
    <photo y="2011" l="2085" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2086" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2087" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2084" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2083" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Araceli Herrero Figueroa" id="autor414">
    <photo y="2011" l="2088" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2091" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2089" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2090" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Baldomero Iglesias Dobarrio" id="autor273">
    <photo y="2009" l="1273" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1272" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Bieito Iglesias" id="autor160">
    <photo y="2009" l="980" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="978" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="979" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="981" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="977" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Emílio Xosé Ínsua" id="autor171">
    <photo y="2009" l="1274" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1275" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Santiago Jaureguizar" id="autor229">
    <photo y="2007" l="1276" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1277" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Cipriano Luís Jiménez Casas" id="autor21">
    <photo y="2009" l="1283" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1280" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1281" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1282" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="María do Carme Kruckenberg" id="autor213">
    <photo y="2008" l="1284" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1285" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Heidi Kühn-Bode" id="autor22">
    <photo y="2010" l="1746" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1744" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1745" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1743" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Carlos Labraña" id="autor333">
    <photo y="2008" l="1290" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="María Lado" id="autor214">
    <photo y="2010" l="1882" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1884" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1883" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1881" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Álvaro Lago" id="autor23">
    <photo y="2009" l="1296" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1295" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xavier Lama" id="autor241">
    <photo y="2011" l="2120" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2119" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2121" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2122" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="María Xosé Lamas" id="autor274">
    <photo y="2007" l="1297" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Luís Lamela" id="autor371">
    <photo y="2010" l="1965" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1964" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1963" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Rafael Laso Lorenzo" id="autor334">
    <photo y="2008" l="1299" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1301" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1300" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="F. R. Lavandeira" id="autor376">
    <photo y="2011" l="2211" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2216" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2215" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2214" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2213" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2212" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Margarita Ledo" id="autor215">
    <photo y="2009" l="1305" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1304" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Leira López" id="autor25">
    <photo y="2007" l="1306" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Arturo Lezcano" id="autor275">
    <photo y="2011" l="2078" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2075" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2077" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2076" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2079" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2080" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xosé M. Lobato Martínez" id="autor276">
    <photo y="2010" l="2012" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2014" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2011" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2013" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xosé Carlos López Bernárdez" id="autor28">
    <photo y="2008" l="1315" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1316" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2004" l="1317" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1314" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Anselmo López Carreira" id="autor277">
    <photo y="2010" l="1887" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1886" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1885" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1889" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1888" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Inma López Silva" id="autor281">
    <photo y="2009" l="1327" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1326" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1328" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1329" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1330" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1331" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1332" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Siro López" id="autor31">
    <photo y="2009" l="1321" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1320" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xabier López" id="autor280">
    <photo y="2007" l="1324" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1323" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="José Lorenzo Tomé" id="autor432">
    <photo y="2011" l="2145" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2147" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2144" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2146" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xosé Ricardo Losada Vicente" id="autor387">
    <photo y="2011" l="2229" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2227" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2228" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2226" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Ramón Loureiro" id="autor306">
    <photo y="2007" l="1333" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Manuel Lourenzo" id="autor203">
    <photo y="2007" l="1337" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1336" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1750" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1747" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1749" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1748" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Lourdes Maceiras" id="autor194">
    <photo y="2012" l="2359" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2363" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2364" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2361" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2360" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2362" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1753" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1751" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1752" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1754" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Alfonso Magariños Sueiro" id="autor37">
    <photo y="2010" l="1806" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1807" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1805" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1802" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1803" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1804" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Albino Mallo" id="autor263">
    <photo y="2008" l="1346" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1347" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Tati Mancebo" id="autor337">
    <photo y="2008" l="1354" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1353" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Kathleen March" id="autor418">
    <photo y="2010" l="1891" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1893" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1892" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1890" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Aurora Marco" id="autor362">
    <photo y="2008" l="1358" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1357" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xesús Manuel Marcos" id="autor38">
    <photo y="2009" l="1364" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1365" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Esperanza Mariño" id="autor354">
    <photo y="2009" l="1366" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Paco Martín" id="autor182">
    <photo y="2011" l="2241" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2007" l="1367" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2011" l="2240" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2239" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2242" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2238" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2243" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2244" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2245" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Óscar Martínez Castro" id="autor311">
    <photo y="2009" l="1369" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1370" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Manuel Martínez Oca" id="autor253">
    <photo y="2007" l="1372" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Carlos Paulo Martínez Pereiro" id="autor163">
    <photo y="2011" l="2170" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2171" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2169" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2168" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xosé Luís Martínez Pereiro" id="autor252">
    <photo y="2007" l="1375" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1376" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Alva Martínez Teixeiro" id="autor353">
    <photo y="2011" l="2167" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2166" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Ricardo Martínez-Conde" id="autor40">
    <photo y="2010" l="1895" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1898" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1896" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1894" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1897" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Luís Martínez-Risco Daviña" id="autor42">
    <photo y="2009" l="1387" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1388" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Miguel A. Mato Fondo" id="autor221">
    <photo y="2012" l="2389" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2007" l="1391" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1390" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2012" l="2391" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2387" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2392" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2388" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2007" l="1389" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2012" l="2390" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Carlos Mella" id="autor164">
    <photo y="2007" l="1392" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Rosa Méndez Fonte" id="autor45">
    <photo y="2007" l="1397" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xerardo Méndez" id="autor44">
    <photo y="2009" l="1394" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1393" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Manuel Millán Otero" id="autor255">
    <photo y="2009" l="1399" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1400" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Manuel Miragaia" id="autor46">
    <photo y="2010" l="2030" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2031" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2032" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xosé Miranda" id="autor256">
    <photo y="2007" l="1401" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2012" l="2304" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2305" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2306" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2308" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2307" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Henrique Monteagudo" id="autor282">
    <photo y="2010" l="1899" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1900" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1902" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1901" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Monteagudo" id="autor257">
    <photo y="2009" l="1405" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1406" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="José-Maria Monterroso Devesa" id="autor190">
    <photo y="2010" l="1989" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Juan José Moralejo Álvarez" id="autor48">
    <photo y="2010" l="1758" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1757" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1756" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="César Morán" id="autor283">
    <photo y="2007" l="1409" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1408" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Carlos Mosteiro" id="autor341">
    <photo y="2011" l="2199" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2196" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2200" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2198" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2197" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Teresa Moure" id="autor284">
    <photo y="2011" l="2117" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2116" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2118" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2115" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Iago Mouriño" id="autor302">
    <photo y="2009" l="1415" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1414" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1412" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1413" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Miguel Anxo Mouriño" id="autor222">
    <photo y="2009" l="1416" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1417" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Carlos Negro" id="autor165">
    <photo y="2007" l="1419" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1418" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Neira Vilas" id="autor258">
    <photo y="2009" l="1423" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1424" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1421" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1422" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Ramón Nicolás" id="autor51">
    <photo y="2007" l="1425" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1426" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Camilo Nogueira" id="autor109">
    <photo y="2009" l="1427" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1428" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1429" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1430" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Chus Nogueira" id="autor319">
    <photo y="2009" l="1434" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1435" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1433" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1436" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Isidro Novo" id="autor188">
    <photo y="2007" l="1439" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1440" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Manuel Núñez Singala" id="autor404">
    <photo y="2010" l="1760" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1759" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1761" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Toño Núñez" id="autor340">
    <photo y="2009" l="1445" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1446" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1447" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="David Otero" id="autor52">
    <photo y="2009" l="1451" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1450" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1449" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1452" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Manuel Pacho Blanco" id="autor386">
    <photo y="2009" l="1456" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Pilar Pallarés" id="autor226">
    <photo y="2007" l="1457" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1458" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Luís Paradelo" id="autor369">
    <photo y="2010" l="2029" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2027" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2028" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Diego Pardo Amado" id="autor420">
    <photo y="2010" l="1946" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1947" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1948" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1950" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1949" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xulio Pardo de Neyra" id="autor324">
    <photo y="2012" l="2303" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2300" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2299" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2298" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2301" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2302" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2009" l="1461" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1459" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1460" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Roberto Pascual Rodríguez" id="autor326">
    <photo y="2010" l="1908" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1909" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1910" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1911" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Antón Patiño" id="autor55">
    <photo y="2009" l="1465" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1464" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Olga Patiño" id="autor54">
    <photo y="2007" l="1463" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1462" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Begoña Paz" id="autor380">
    <photo y="2010" l="1935" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1937" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1933" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1936" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1934" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xabier Paz" id="autor235">
    <photo y="2009" l="1473" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1474" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1476" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1475" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Montserrat Pena Presas" id="autor363">
    <photo y="2009" l="1477" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1478" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Ramón Pena" id="autor57">
    <photo y="2009" l="1481" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1479" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1480" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Ánxeles Penas" id="autor12">
    <photo y="2007" l="1482" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1483" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Suso Pensado" id="autor350">
    <photo y="2010" l="1977" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1978" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1979" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1980" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Manuel Pereira Valcárcel" id="autor204">
    <photo y="2009" l="1486" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1485" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Amalia Pérez Otero" id="autor459">
    <photo y="2012" l="2399" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2404" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2403" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2400" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2401" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2402" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Victorino Pérez Prieto" id="autor233">
    <photo y="2010" l="1983" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1981" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1984" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1982" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Nacho Pérez" id="autor359">
    <photo y="2009" l="1494" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1493" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1495" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1496" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Gustavo Pernas" id="autor186">
    <photo y="2007" l="1497" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Antonio Perozo Ruíz" id="autor62">
    <photo y="2012" l="2346" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2343" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2345" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2344" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2341" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2342" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Luz Pichel" id="autor360">
    <photo y="2009" l="1500" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1501" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Vicente Piñeiro" id="autor64">
    <photo y="2007" l="1507" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="David Pobra" id="autor448">
    <photo y="2011" l="2237" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2235" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2236" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Manuel Portas" id="autor428">
    <photo y="2010" l="1912" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1915" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1914" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1913" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Avelino Pousa Antelo" id="autor157">
    <photo y="Ollo" l="1508" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1512" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1513" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1514" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1515" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Santiago Prol" id="autor390">
    <photo y="2010" l="2040" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2039" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Mercedes Queixas" id="autor70">
    <photo y="2010" l="1967" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1966" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1968" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1969" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1970" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1971" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1972" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1973" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="María Xosé Queizán" id="autor217">
    <photo y="2007" l="1504" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1505" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Carlos Quiroga" id="autor71">
    <photo y="2010" l="1764" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1762" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1763" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xabier Quiroga" id="autor294">
    <photo y="2009" l="1538" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xesús Rábade Paredes" id="autor344">
    <photo y="2009" l="1540" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1542" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1543" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1541" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1539" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Henrique Rabuñal" id="autor187">
    <photo y="2007" l="1551" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1550" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Baldo Ramos" id="autor142">
    <photo y="2008" l="1548" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1547" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Román Raña" id="autor73">
    <photo y="2007" l="1552" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="María Reimóndez" id="autor219">
    <photo y="2008" l="1557" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1558" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1559" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1560" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Antón Reixa" id="autor74">
    <photo y="2007" l="1562" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Eli Ríos" id="autor431">
    <photo y="2011" l="2072" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2073" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2074" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2070" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2071" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Alexandre Ripoll Anta" id="autor77">
    <photo y="2007" l="1567" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1566" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="X. H. Rivadulla Corcón" id="autor78">
    <photo y="2008" l="1574" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1573" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Manuel Rivas" id="autor205">
    <photo y="2010" l="1768" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1769" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1770" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1771" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1772" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1774" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1773" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Antón Riveiro Coello" id="autor9">
    <photo y="2011" l="2186" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2185" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2188" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2190" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2189" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2187" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Elvira Riveiro" id="autor304">
    <photo y="2009" l="1589" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1588" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1590" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Tareixa Roca" id="autor287">
    <photo y="2008" l="1584" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1585" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xavier Rodríguez Barrio" id="autor437">
    <photo y="2011" l="2103" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2102" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2104" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2105" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Francisco Rodríguez Sánchez" id="autor81">
    <photo y="2007" l="1578" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Básico Rodríguez" id="autor395">
    <photo y="2011" l="2094" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2093" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2095" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2096" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2092" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Olivia Rodríguez" id="autor80">
    <photo y="2009" l="1576" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1577" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1575" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Medos Romero" id="autor299">
    <photo y="2007" l="1587" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Manuel María Romón" id="autor82">
    <photo y="2010" l="1916" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1917" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1918" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1919" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Euloxio R. Ruibal" id="autor173">
    <photo y="2012" l="2329" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2007" l="1579" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1580" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2012" l="2330" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2331" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2332" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2334" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2333" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Francisco Antonio Sampedro Ojeda" id="autor83">
    <photo y="2009" l="1594" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1593" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1591" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1592" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Manuel Sánchez Rei" id="autor288">
    <photo y="2011" l="2172" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2173" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2174" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Cesáreo Sánchez" id="autor167">
    <photo y="2007" l="1598" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1600" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1599" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Antón Santamarina" id="autor10">
    <photo y="2008" l="1602" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1603" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Teresa Seara" id="autor85">
    <photo y="2007" l="1596" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1595" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Miguel Anxo Seixas Seoane" id="autor86">
    <photo y="2012" l="2352" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2348" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2350" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2347" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2349" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2351" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Marcos Seixo" id="autor87">
    <photo y="2009" l="1610" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1609" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1608" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1607" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Felipe Senén" id="autor29">
    <photo y="2008" l="1319" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1318" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xavier Senín" id="autor88">
    <photo y="2012" l="2365" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2124" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2125" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2126" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2370" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2127" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2366" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2369" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2123" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2368" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2367" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Xavier Seoane" id="autor184">
    <photo y="2007" l="1611" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Carlos Sixirei Paredes" id="autor89">
    <photo y="2010" l="1831" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1832" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1830" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1829" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Calros Solla" id="autor345">
    <photo y="2009" l="1613" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Olegario Sotelo Blanco" id="autor289">
    <photo y="2012" l="2337" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2336" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2340" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2338" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2335" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2339" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="María N. Soutelo" id="autor423">
    <photo y="2010" l="1920" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1922" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1921" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Paco Souto" id="autor90">
    <photo y="2009" l="1626" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1625" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xurxo Souto" id="autor91">
    <photo y="2009" l="1619" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1620" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Chelo Suárez" id="autor379">
    <photo y="2009" l="1622" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1621" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Anxos Sumai" id="autor272">
    <photo y="2010" l="1925" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1924" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1926" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1927" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2010" l="1923" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Alberte Suras" id="autor92">
    <photo y="2009" l="1634" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1632" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1633" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Nacho Taibo" id="autor246">
    <photo y="2007" l="1635" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Anxo Tarrío" id="autor13">
    <photo y="2012" l="2356" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2358" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2357" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2353" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2355" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2354" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Pere Tobaruela" id="autor330">
    <photo y="2009" l="1641" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1640" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xurxo Torres Santomé" id="autor95">
    <photo y="2011" l="2067" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2066" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2068" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2065" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2069" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2064" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Marga do Val" id="autor210">
    <photo y="2007" l="1647" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1645" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1646" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xulio L. Valcárcel" id="autor298">
    <photo y="Ollo" l="2395" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="Ollo" l="2394" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="Ollo" l="2398" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="Ollo" l="2396" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="Ollo" l="2393" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="Ollo" l="2397" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2007" l="1649" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Camilo Valdehorras" id="autor140">
    <photo y="2010" l="2025" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2024" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2026" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Diana Varela Puñal" id="autor393">
    <photo y="2009" l="1652" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1653" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1651" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Vázquez Pintor" id="autor259">
    <photo y="2009" l="1657" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Xosé Luís Vázquez Somoza" id="autor370">
    <photo y="2012" l="2327" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2328" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2326" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2324" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2012" l="2325" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2009" l="1659" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1661" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1660" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Rexina Vega" id="autor377">
    <photo y="2009" l="1664" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1666" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1665" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Eva Veiga" id="autor175">
    <photo y="2007" l="1671" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1670" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1669" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2007" l="1672" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Fidel Vidal Pérez" id="autor100">
    <photo y="2010" l="1952" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1953" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1954" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1951" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="1955" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Manuel Vidal Villaverde" id="autor101">
    <photo y="2009" l="1676" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1677" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1675" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1674" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Francisco A. Vidal" id="autor185">
    <photo y="2009" l="1680" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1681" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1679" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Manuel Vilanova" id="autor102">
    <photo y="2008" l="1683" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1684" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2008" l="1682" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Dolores Vilavedra" id="autor321">
    <photo y="2011" l="2114" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2112" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2113" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2111" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2011" l="2110" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
  <author n="Helena Villar" id="autor343">
    <photo y="2009" l="1690" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1689" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
    <photo y="2009" l="1691" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Miro Villar" id="autor15">
    <photo y="2007" l="1692" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Rafa Villar" id="autor103">
    <photo y="2007" l="1694" p="Santos Díez (Ollo de Vidro-ACAB)"/>
  </author>
  <author n="Ramón Villares" id="autor104">
    <photo y="2010" l="2018" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2016" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2017" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2015" p="Eduardo Castro Bal"/>
    <photo y="2010" l="2019" p="Eduardo Castro Bal"/>
  </author>
</authors>
upload
#!/usr/bin/env python2.7
# -*- coding: utf-8 -*-

import lxml.etree
from Site2 import Site2
from p import p
import sys

print "Encoding is: " + sys.getdefaultencoding()
print "UTF8 check: ☠"

#Login
commons = Site2("https://commons.wikimedia.org/w/api.php")
commons.login("smallbot",p.bP)
commons.settoken("edit")

#Load xml
dom=lxml.etree.parse("aelgf.xml")
authors = dom.getroot()

alegcats=commons.getcategorymembers("Category:Images from AELG",14)
for alegcat in alegcats:
  alegcatfiles = commons.getcategorymembertexts(alegcat,6)
  for alegcatfile in alegcatfiles:
    print alegcatfile.encode('utf-8','ignore')
    if(u"(AELG)" in alegcatfile):
      authorname = alegcatfile[5:alegcatfile.index(u"(")].strip() #Remove file and up to (ALEG
      print authorname.encode('utf-8','ignore')
      authorid = authors.xpath(u"author[@n='" + authorname + u"']")
      if(authorid != []):
        authorid=authorid[0].attrib['id']
        pageoldtext = alegcatfiles[alegcatfile]
        pagenewtext = pageoldtext.replace(u"[http://www.aelg.org/Centrodoc/GetPhotoLibrary.do",
          u"[http://www.aelg.org/Centrodoc/GetPhotosByAuthor.do?authorId=" + authorid + u" Author] [http://www.aelg.org/Centrodoc/GetPhotoLibrary.do",1)
        if(pagenewtext != pageoldtext):
          commons.edittext(alegcatfile,pagenewtext,"[[Commons:Batch_uploading/AELG]]: Add author link per [[User_talk:Smallbot#AELG_photo.27s_upload]]")

print "Done"

Smallman12q (talk) 03:08, 7 February 2013 (UTC)

Assigned to Progress Bot name Category
User:Smallman12q Done User:Smallbot Category:Images from AELG