Open main menu
This page is a translated version of a page Commons:Blocking policy and the translation is 8% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Blocking policy and have to be approved by a translation administrator.

Outdated translations are marked like this.

Shortcut: COM:BP

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎русский • ‎українська • ‎עברית • ‎العربية • ‎فارسی • ‎বাংলা • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

Els administradors tenen la capacitat de bloquejar als usuaris quan sigui apropiat. Un usuari bloquejat queda restringit, entre altres coses, en l'edició i la càrrega d'arxius. En un sentit general, els bloquejos són l'últim recurs per a un comportament que pot danyar Commons o alterar el seu ambient amigable. D'aquesta manera, el bloqueig està dissenyat per ser una mesura "preventiva" i no "punitiva".

Contents

Ús

Els bloqueigs poden ser aplicats per un nombre de raons. La més comuna d'elles es detallen a continuació:

 • Vandalisme. Una edició o càrrega disruptiva poden comportar un bloqueig. Per exemple:
  • Inserció d'una vulgaritat gratuïta
  • Inserció d'informació deliberadament falsa (per exemple, fonts d'imatges falses)
 • Guerra d'edicions.
 • Violacions de drets d'autor. La càrrega repetida de fitxers multimèdia amb llicència inadequada és motiu de bloqueig d'un compte. Hi han explicacions i advertències clares sobre la política dels Commons per tal de participar en l'abans i el després de bloquejar a un usuari per problemes de llicència.
 • Copyright violations. Repeated uploading of inappropriately licensed media is grounds for blocking an account. Clear explanations and warnings about Commons policy should be engaged in before and after blocking a user for license problems.
 • Assetjament. Quan s'utilitzen comptes i les adreces IP principalment per crear un ambient hostil a un altre usuari és motiu de bloqueig. Les controvèrsies de bona fe entre els usuaris, però, han de ser portats davant de La taverna per a una valoració. El seguiment de les contribucions d'un usuari per violacions de la política de Commons no és un assetjament.
 • Comptes de bot no autoritzats o que no responen. Als comptes de bot no autoritzats per la comunitat de Commons no se'ls permet operar a Wikimedia Commons; i l'edició qüestionable, com de bot, que l'usuari no pugui explicar comporta el bloqueig del compte fins que no es debati el fet. Les propostes d'edicions de bot poden ser discutits en $bot o en La taverna. Els bots no poden funcionar en Commons, sense un permís anticipat (que pot ser buscat en Petició de marca de bot).
 • Comptes de bot aprovats que estan temporalment funcionant malament. Per evitar qualsevol dany addicional fins que el propietari del bot pugui resoldre el problema.
 • Noms d'usuari inapropiats.
 • Unauthorized or non-responsive bot accounts. Bot accounts not authorized by the Commons community are not allowed to operate on Wikimedia Commons, and questionable bot-like editing that cannot be explained by the user should be blocked until discussion takes place. Bot proposals can be discussed at Commons:Bots or Commons:Village pump. Bots may not be operated on Commons without prior approval (which can be sought at Commons:Bots/Requests).
 • Approved bot accounts that are temporarily malfunctioning. This is to prevent additional damage until the bot-owner can address the problem.
 • Inappropriate usernames.
 • Evasió de bloqueigs. Un administrador pot restablir el bloqueig d'un usuari que eludeix intencionadament un bloqueig, i es pot allargar la durada del bloqueig si l'usuari du a terme un intent d'evadir el bloqueig. Els comptes d'usuari o adreces IP utilitzades per eludir un bloqueig poden i han de ser bloquejades.
 • Abús de múltiples comptes per confondre, enganyar, alterar, distorsionar un consens o per evadir bloqueigs o altres sancions. Les comptes secundàries solen quedar bloquejats indefinidament. El compte principal pot o no pot estar subjecte a un nou bloqueig o allargar-ne el temps de bloqueig depenent de les circumstàncies.
 • Els proxies oberts o anònims es bloquegen normalment després de la detecció d'acord amb la política de Wikimedia. La durada normal d'aquests bloqueig és d'un any.
 • Abusing multiple accounts to mislead, deceive, disrupt, distort consensus or to evade blocks or other sanctions. Secondary accounts are typically blocked indefinitely. The primary account may or may not be subject to new or extended blocks depending on the circumstances.
 • Open or anonymizing proxies are typically blocked upon detection in accordance with Wikimedia-wide policy. The normal duration of such blocks is one year.

Instructions for administrators

Before blocking

 • For blocks based on disruptive behaviour, such as vandalism, repeated copyright violations and manual promotional activities, ensure that the user has been appropriately warned, preferably using a block warning template. No warning is necessary when blocking open proxies and users with inappropriate usernames. Accounts and IP addresses used solely for severely disruptive purposes such as automated spamming, serious vandalism or harassment may also be blocked without prior warning.
 • Controversial blocks may be discussed at the blocks and protections noticeboard, preferably before they are applied if at all possible. As a rule of thumb, when in doubt, do not block.
 • Range blocks are especially powerful tools, and discussion of these is particularly encouraged. Range blocks with a duration longer than 24 hours should be discussed with a checkuser to assess the likely impact.

When blocking

 • Blocks can be applied to registered users, IP addresses or address ranges.
 • As blocks are preventative rather than punitive, use a block duration that is proportional to the time likely needed for the user to familiarize themselves with relevant policies and adjust their behaviour. Also consider the user's past behaviour and the severity of the disruption. When blocking IP addresses, keep in mind that innocent third parties sharing the same addresses may be affected.
 • Provide a reason for the block. The rationale should preferably use links to relevant policies to help the blocked user understand why they have been blocked. Where appropriate, diffs or permanent links documenting the reason for the block are also helpful.
 • Account creation should be prevented in most cases, but may be allowed when blocking an inappropriate user name to allow creation of a different name.
 • Autoblocking of IP addresses used by the blocked user should typically be enabled for users who were blocked for disruptive behavior. It should be disabled in most other cases, like blocking malfunctioning bots and usernames that don't follow the username policy.
 • Only prevent the blocked user from using their talk page or sending e-mail if they are likely to abuse these privileges.

After blocking

 • Notify the blocked user, preferably using a user block template.
 • Watch the blocked user's user talk page and ensure that requests for unblock are attended to.
 • Blocks based on disruptive behaviour should be lifted if there is reason to believe that the disruptive behaviour will not resume.
 • Controversial blocks may also be discussed at the blocks and protections noticeboard after they have been applied. To avoid wheel warring, another administrator should lift a block only if there is consensus to do so, even if there is no clear consensus in favor of the original block.

Oversight blocks and bans

There may exceptionally be a need to block or ban an editor on the basis of oversighted information that cannot be shared publicly. In such a case, the available oversighters may jointly act on the basis of group consensus. If there are insufficient oversighters available or if additional input is required they may consult the Wikimedia stewards.

Except in an emergency, non-oversight administrators should not block on the basis of information known to them that has since been oversighted. An administrator believing that such a block is required should contact one of the oversighters privately or email oversight-commons lists.wikimedia.org.

Any block or ban made under this section should be reported by the oversighters to the community at the earliest opportunity, with as much background material as can reasonably be provided.

An editor who is blocked or banned under this section may not be unblocked without the approval of the oversighters. An editor who wishes to have their oversight block or ban reviewed should approach the oversighters privately, who will consider the request as a group. Public ‘appeals’ on the talk page of the blocked editor should not be used, and any that are posted may be removed.

Appealing a block

Blocked users are informed that they may request unblocking. They may do this by adding {{unblock|reason for the request}} to their own user talk page. Alternatively, they may request unblocking with an appropriate reason via e-mail to the blocking administrator or another administrator.

An appropriate reason will almost always include one of the following:

 • An acknowledgement that the block was appropriate and a credible promise that the behaviour that led to the block will not be repeated
 • An explanation of why the block is not appropriate based on this and other relevant policies and guidelines or is likely to be a mistake or an unintended side effect

An unblock request may be granted or declined. Before granting a request to lift a block placed by another administrator, the reviewing administrator should consult with the blocking administrator, except in obvious, uncontroversial cases. Requests made on user talk pages may only be declined by an uninvolved administrator. Unblock requests for blocks marked with {{checkuserblock}} will be reviewed by a checkuser.

Making repeated unblocking requests without appropriate reasons may be considered abusive. As noted above, users who have abused or are likely to abuse the ability to edit their own user talk page and/or send e-mail in this or any other way may have either or both of these privileges revoked, which also prevents these privileges from being used for unblocking requests.

See also