Open main menu

Commons:Senyals de drets d'autor/Altres llicències lliures

This page is a translated version of a page Commons:Copyright tags/Various free licenses and the translation is 9% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Copyright tags/Various free licenses and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Llicències Copyleft Attitude

The Free Art License published by Copyleft Attitude is an example of a "copyleft" license, which lets users freely distribute copies and modified versions of a work with the stipulation that the same rights be preserved in derivative works created later. The GNU and Creative Commons licenses are other examples, and many other licenses apply the concept to some degree.

 • {{FAL}} - Llicencia Art Lliure, una llicència lliure publicada per Copyleft Attitude, que hom pot aplicar a obres d'arts digitals i no-digitals. Amb la Llicència Art Lliure, es permet copiar, distribuir i transformar lliurement l'obra d'art mentre es respecten els drets d'autor original.

La FAL és recomanada per la Free Software Foundation: «No prenem la posició que les obres artístiques o d'entreteniment hagin de ser lliures, però si voleu fer-la lliure, recomanem la Free Art License.»

Custom public domain licenses

Many custom public domain licenses are listed at Category:Custom PD license tags. The works may be released into the public domain by an organization or individual, or may be extracts from a major work that is in the public domain, such as the the Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary (1890-1907). A small sample follows.

 • {{PD-Acid}} – for screenshots of the Acid test suites
 • {{PD-PDFnet}} - material de PDFnet.dk. Tot el material d'aquest lloc està en domini públic.

Alternative free use licenses

Several organizations have developed specialized free use licenses that define terms compatible with Wikimedia Commons requirements. Many of the corresponding license tags may be found in Category:License tags. A sample is listed below.

 • {{BSD}} - llicència BSD.
 • {{BSDu|nom d'usuari}} - llicència BSD amb el nom com a paràmetre.
 • {{BSD-2c-KDE|Author=name|Year=years}} – 2-clause BSD-derived license used by KDE
 • {{CeCILL}} - Licencia CeCILL, una llicència de programari lliure francesa redactada per a ser compatible amb la GFDL.
 • {{MIT|propietari dels drets|Expat}} - llicència MIT.
 • {{WTFPL}} – WTF Public License Version 2
 • {{WTFPL-1}} – WTF Public License Version 1
 • {{X11|authors or copyright holders}} – the X11 license, used by some software like Xfontsel.

Copyrighted but may be used

There are many tags for cases where a work is protected by copyright but may be uploaded to Wikimedia Commons using a generic or source-specific license. A small sample follows. See Category:Custom license tags for more licenses like this.

 • {{Attribution}} - Amb drets d'autor, però podeu usar lliurement si s'esmenta expressament el propietari d'eixos drets. Si sou l'autor, useu en el seu lloc {{Cc-by-3.0}}.
 • {{Copyrighted free use}}- Amb drets d'autor, però el propietari d'aquestos permet a qualsevol usar la imatge per a qualsevol fi. En voltes d'aquest, considereu fer servir {{PD-self}} per a les vostres pròpies imatges.
 • {{Free screenshot|license=llicència lliure}} - per a captures de pantalla amb imatges de programari sense els drets reservats, o programari amb una llicència lliure, o que d'alguna altra forma compleix els requeriments de Commons. La llicència lliure s'ha d'indicar com a paràmetre de la plantilla. (Vegeu {{Screenshot}} més avall per a captures de pantalla de programari o sistemes operatius amb drets d'autor). Si la captura de pantalla mostra algun treball original d'algú altre, assegureu-vos que també és lliure i indiqueu-ne la llicència amb un senyal separat. Si mostra el vostre propi treball, digueu-ho explícitament i seleccioneu addicionalment una llicència de més amunt.

---

 • {{Bmz}} - imatges de http://www.bmz.amsterdam.nl/adam/index_e.html tenen drets d'autor però es poden usar si s'indica la font com Amsterdam Municipal Department for the Preservation and Restoration of Historic Buildings and Sites (bMA). És aplicable només a les imatges on bMA no indiqui una altra font.
 • {{NZTA-Sign-Spec}} – copyrighted but can be used for commercial or noncommercial use (just not on a New Zealand road)

References