Open main menu
Logo for Wiki Science Competition.svg

Je vyhlášeno těchto pět kategorií:

Lidé ve vědě (People in science)
Vědci ve svém přirozeném prostředí.
Mikroskopické obrázky (Microscopy images)
Obrázky z optických či elektronických mikroskopů či jiných skenovacích zařízení.
Nefotografická média (Non-photographic media)
Zvukové soubory, videa, počítačová grafika atd.
Série obrázků (Image sets)
2 až 10 obrázků, které spolu tematicky souvisí a jsou nahrány jako jedná série. Příklad série níže.
Obecná kategorie (General category)
Co se jinam nevejde, od archeologie až po zoologii.