Open main menu
This page is a translated version of a page Commons:Deletion policy and the translation is 16% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Deletion policy and have to be approved by a translation administrator.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Alemannisch • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎Türkçe • ‎asturianu • ‎brezhoneg • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎suomi • ‎čeština • ‎русский • ‎मराठी • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

Shortcut: COM:D· COM:DG

Aby projekt Wikimedia Commons efektivně fungoval, potřebuje pravidla pro mazání, podle nichž se odstraňuje obsah, který by zde z různých důvodů neměl být. Pro zjednodušení budeme všechny obrázky, zvukové soubory, videa, zdrojové soubory a další soubory označovat v tomto textu názvem „soubory“, zatímco všechny články, kategorie, šablony, diskuse a další stránky budeme nazývat „stránky“. Tato stránka nevysvětluje problematiku autorských práv (copyrightů) ani licenční politiku Commons, o nichž se dočtete na stránce Commons:Licencování.

Obecný postup

Je v podstatě pět různých případů (níže jsou rozebrány podrobněji):

 • Rychlé smazání: Pokud jste si naprosto jist(á), že smazání stránky nebo souboru splňuje kritéria pro rychlé smazání, například pokud jste je vy sám (sama) chybně nahrál(a) nebo jde o jasné porušení autorských práv (copyvio), nedovolené druhy licencí „fair use“ a „jen pro nekomerční použití“ a podobně (podrobněji viz níže), soubor je kandidátem na rychlé smazání. Všechny takto označené soubory a stránky jsou umístěny v kategorii Candidates for speedy deletion.
 • Deletion tagging: for a variety of situations there are specialised templates to apply, which result in deletion after a time (often 7 days) if the problem hasn't been resolved.
 • Řádné smazání: Pokud by mohla být potřebná diskuse (což je v mnoha případech, zvláště pokud jste na Commons nový/á a zajímáte se o licenční problematiku), soubor nebo stránka by měly být zařazeny mezi žádosti o smazání. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nežádejte o rychlé smazání, ale zařaďte požadavek mezi žádosti o řádné smazání pomocí šablony {{Delete}} a nezapomeňte do šablony uvést důvod, přidat požadavek na stránku žádostí o smazání, kde by měly být všechny nevyřízené žádosti, a informovat toho, kdo soubor nahrál.

Ve všech případech napřed prověřte pomocí GlobalUsage, jestli soubor není používán.

Podrobná pravidla

Legal issues

Copyright violation

The speedy deletion tag {{Copyvio}} is for obvious copyright violations. Use {{copyvio|1=Reason}} or {{copyvio|source=URL}} to explain why it’s a copyright violation. Note that if a media file or article is a suspected but not clear copyright violation (including all copyrighted works in public spaces), it should be placed on Commons:Žádosti o smazání.

Chybějící licenční informace

Pokud chybí nějaká licenční informace, soubor je označen jako postrádající informaci a ten, kdo jej nahrál, je informován o tom, že má 7 dní na nápravu nedostatku. Potom jej může kterýkoliv správce smazat bez další diskuse. Všechny takto označené soubory jsou umístěny v kategorii Missing legal information.

Soubory postrádající údaj o zdroji nebo o licenci by měly být označeny

 • {{subst:nsd}} (no/missing source, tagged by date – není zdroj, označeno dnem) or
 • {{subst:nld}} (no/incomplete licensing information, tagged by date – není licence, označeno dnem).

Uvědomte prosím o označení souboru také toho, kdo jej do Commons nahrál (radu, jak to udělat, naleznete v šabloně po jejím vložení na stránku souboru). Pokud chybějící údaj nebude do 7 dnů doplněn, soubor může být smazán. Pokud bude doplněn, je třeba šablonu odstranit.

Neměl(a) byste takové soubory zařazovat ke smazání ani k rychlému smazání. Protože jsou označeny datem vložení šablony, správce může v podkategoriích kategorie Missing legal information rychle rozeznat, kterým z označených souborů již uběhla lhůta a je možno je smazat.

Non-free licenses and fair use

Per Commons licensing policy, Wikimedia Commons accepts only free content, that is, images and other media files that can be used by anyone, anytime, for any purpose. Commons also does not host “fair use” copies of non-free content (see Commons:Fair use/cs), other than some non-free symbols of the WMF projects.

 • Files licensed only under a non-free license (like fair use, noncommercial or permission-only) may be speedy-deleted using the {{Speedydelete}} tag (be sure to give a reason: {{speedydelete|Reason}}).
 • The speedy deletion tag {{Fair use}} is for files that have been tagged with a fair use rationale.

Other licensing/copyright issues

A file or page can be listed for deletion on Commons:Žádosti o smazání in the following cases:

 • The file/page has an unclear copyright status but the method described at Missing legal information cannot be used.
 • The file/page violates the licensing guidelines in some other way than being a clear copyright violation.

Privacy

The tag {{Speedydelete}} is available for speedy deletion nominations where there is not a more specific speedy deletion tag. Don't forget to add a reason like this: {{speedydelete|Reason}}. Such cases include:

A violation of the privacy policy.

Out of scope

"Out of scope" files/pages should normally be listed at Commons:Žádosti o smazání.

Not educationally useful

The file is not realistically useful for an educational purpose. Examples of files that are not realistically useful include:

 • Private image collections, e.g. private party photos, photos of yourself and your friends, your collection of holiday snaps and so on. There are plenty of other projects on the Internet you can use for such a purpose, such as Flickr. Such private image collections do not become educational even if displayed as a gallery on a user page on Commons or elsewhere.
 • Self-created artwork without obvious educational use.
 • Files that add nothing educationally distinct to the collection of images we already hold covering the same subject, especially if they are of poor or mediocre quality.

Self-promotion or vandalism/attack

 • Advertising or self-promotion. (COM:ADVERT)
 • Files apparently created and/or uploaded for the purpose of vandalism or attack. Pre-existing designs and symbols that are or have been associated with nationalistic, religious or racist causes are not out of scope solely because they may cause offence. Provided they are legal to host and otherwise fall within Commons scope (e.g. if they could for example be used to illustrate a Wikipedia article on a hate group) they should be kept. (COM:VAND)

Social issues

Photographs of identifiable people

Commons respects the legal rights of the subjects of our photographs and has a moral obligation to behave ethically with regard to photographs of people. This means certain photographs are unacceptable on Commons without appropriate consent from the subject. See Commons:Fotografie rozpoznatelných lidí.

Courtesy deletions

Even when not required to do so for legal or other policy reasons, Commons may at times choose to delete images, for example as a goodwill gesture to a photographer who has made a mistake. For proposed guidelines, see Commons:Courtesy deletions.

Maintenance

General: speedy deletion

Soubor v kategorii Candidates for speedy deletion může být okamžitě smazán za těchto podmínek:

 • je poškozený, infikovaný virem, zcela prázdný, narušuje funkci webového prohlížeče atd. (V případě pochybností zařaďte mezi žádostí o smazání jako neznámý formát/obsah)
 • byl již v minulosti smazán podle pravidel mazání
 • je licencován jinou než volnou licencí (například fair use, jen pro nekomerční použití nebo jen se souhlasem) nebo jde o zjevné porušení autorských práv

Stránka může být smazána, pokud:

 • je prázdná a nemá významnou historii
 • zjevně porušuje autorská práva
 • je zjevným nesmyslem, testem nebo vandalismem
 • jde o uživatelskou stránku nebo podstránku, jejíž smazání navrhl její uživatel
 • jde o přesměrování, na jehož místo má být umístěna jiná stránka
 • jde o přesměrování na neexistující stránku
 • jde o kategorii, která nemá žádný obsah nebo obsahuje jen zařazení do nadřazené kategorie
 • jde o diskusní stránku k již neexistující stránce nebo souboru

General: deletion nomination

Soubor nebo stránka mohou být navrženy na smazání v následujících případech:

 • mají nejasný status autorských práv nebo metoda popsaná v části Chybějící licenční informace nemůže být použita
 • porušují licenční pravidla nějakým jiným způsobem než zcela zjevným
 • mají nesprávné jméno, a soubor nebo stránka se správným jménem existuje (zvažte možnost použít přesměrování).
 • jejich obsah nemůže být určen (viz též Commons:Images missing information).
 • soubor má nízkou kvalitu nebo rozlišení (například je rozmazaný, příliš malý atd.).
 • soubor nebo stránka jsou zbytečné vzhledem k existenci jiné(ho), lepší(ho)
 • soubor je enormně veliký (nadměrný) a je nahrazen menším, který obsahuje v použitelné podobě tutéž informaci
 • soubor nebo stránka nejsou potenciálně využitelné v současných ani budoucích projektech Wikimedia (například výtvor neznámého umělce)

Naming issues

 • Please don't upload files again to change file names. To rename files, use {{rename|new_name|numeric rationale|additional reason}}.

Duplikáty

Příklady duplicitních souborů jsou přesné kopie obrázku nahrané vícekrát pod různými názvy nebo stejný obrázek v různém rozlišení. V případě pochybností zařaďte soubor mezi žádosti o smazání. Uvědomte si, že ne vždy je možno stejně vypadající obrázky považovat za duplikáty, například záměna rastrového obrázku PNG vektorovým SVG. Pokud žádáte o smazání, musíte napřed prověřit pomocí speciálního nástroje GlobalUsage, jestli soubor není použit v některém z projektů nadace Wikimedia. Teprve potom mohou správci soubor bezpečně smazat. Používané duplikáty nemohou být smazány. Všechny soubory označené jako duplikáty jsou v kategorii Duplicate.

Pokud jde o soubor stejného typu a jste si jisti, že má přesně stejný obsah (barvy, kvalita atd.), označte jej šablonou {{duplicate|Image:example.jpg}}, v níž jako parametr (Image:example.jpg) uvedete název souboru, který nahrazuje vámi označovaný duplicitní soubor.

 • Správce smaže označený soubor, pokud není použitý v žádném projektu nadace Wikimedia a nejde o logo nadace Wikimedia.
 • Je nutné pomocí GlobalUsage zjistit, jaké stránky na soubor odkazují, a opravit odkazy na ten duplikát, který zůstane nesmazán. Nemažte soubor, dokud na něj odkazuje některý z projektů.
 • Bitmapové (PNG, JPEG or GIF) soubory nahrazené vektorovou grafikou nejsou považovány za přesné duplikáty, aby mohly být smazány formou rychlého smazání. Takové soubory by měly být zařazeny mezi žádosti o smazání, aby o nich mohlo být rozhodováno případ od případu.

Files that are not of the same file type are not duplicates, but instead possibly redundant (see below), and require a deletion request.

Exact duplicates of a file are listed at the bottom of the description page by the MediaWiki software.

 • A bitmap (PNG, JPEG or GIF) file superseded by a vector graphic is not considered to be an exact enough duplicate. Such files ought to be listed at Commons:Žádosti o smazání so that they may be decided upon, case by case.
 • Care should be taken when the format is different: For example, it is common and useful to have both a PNG and JPEG of the same image, since (due to a long-standing issue with the thumbnailer), JPEGs thumbnail is better. However, JPEGs aren't lossless images, so progressive editing of a JPEG will destroy the quality, whereas a PNG does not have this problem. Hence, a PNG for (further?) editing and a JPEG for display can be justified.
 • If one of the duplicate copies of the image was uploaded by the author, keep that version and redirect the others.
 • If there are varying descriptions in the different image description pages, ensure all the relevant information is merged into the copy to be preserved.
 • After deleting the duplicate, redirect the deleted filename unless it is misleading or a very recent upload. (This avoids breaking links from external reusers of images.)

Note: if it is a work that is very similar (or identical) to another, but not an exact duplicate, it’s a redundant file, which mandates a different procedure. See below.

Zbytečný soubor / špatná kvalita

Soubory zbytečné nebo ve špatné kvalitě nikdy nemohou být mazány formou rychlého smazání. Musí být běžnou cestou zařazeny mezi žádosti o smazání a posuzovány případ od případu.

Soubory zbytečné nebo nekvalitní mohou být mazány pouze případ od případu poté, co jsou běžným způsobem zařazeny mezi ::pg|Commons:Deletion requests|žádosti o smazání}}. Tam uveďte důvody, proč určitý obrázek považujete za zbytečný nebo podřadný ve srovnání s jiným.

Poté, co bude v běžném časovém postupu rozhodnuto prostřednictvím diskuse o žádosti, je třeba nahradit všechna použití souboru, která lze nalézt pomocí GlobalUsage, lepším souborem. Teprve potom může správce soubor smazat. Vždycky berte ohledy na další projekty nadace Wikimedia, které by mohly ještě soubor používat. Pokud máte pochybnosti, soubor nemažte.

Before requesting a bad quality file for deletion, make sure that the file is not in use anymore by using GlobalUsage. You may replace uses of the file on local projects by superior versions, subject to the local project’s policies. If at the end of the discussion period a deletion is agreed upon and the file is still not in use, it can be deleted.

Template Usage
For speedy deletion
{{Duplicate}} For files that are exactly the same or scaled down.
{{Bad name}} Use this one if YOU have uploaded a file under a bad name.
For replacement
{{Superseded}} If a better file of the same theme was uploaded.
{{SupersededPNG}} Use for GIF & JPEG that have been superseded by PNG.
{{Vector version available}} Use for PNG, GIF & JPEG that have been superseded by SVG.
{{Technically replaced}} Use for SVG (usually) that have been replaced with an inferior file.
{{Original}} To protect the original file.

V případě zbytečné stránky (ne souboru) zvažte, zda nelze z něj udělat přesměrování (redirect) na vhodnější stránku.

Procedures in detail

Rychlé smazání

Viz také: Commons:Podmínky pro rychlé smazání.

Určité případy vyžadují rychlé smazání a správce může stránky, obrázky nebo jiné soubory smazat ihned. Podle typu případu se požadavek na rychlé smazání vyznačujte takto:

 • {{copyvio}} pro nesporné porušení autorských práv,
 • {{speedydelete}} pro jiné případy rychlého smazání. Nezapomeňte jako parametr uvést důvod: {{speedydelete|důvod smazání}}.

The {{Copyvio}} template is an often-used speedy deletion tag used for files that are obvious, blatant copyright violations. Place the template at the top of the file's page, using: {{copyvio|1=Reason|source=URL}}. The source URL parameter is optional. After saving it, click on the template where it says "Click here to show further instructions", and copy the displayed {{Copyvionote}} template to the end of the uploader's talk page to notify them. A new section will be created automatically.

Takto označený soubor nebo stránku některý ze správců v brzké době smaže. Pokud nesouhlasíte s rychlým smazáním, vyměňte šablonu za žádost o běžné smazání (viz níže). Vždycky si před smazáním ověřte, že všechny lokální odkazy na soubor nebo stránku jsou správné a aktuální. Stránky a soubory označené k rychlému smazání jsou automaticky řazeny do kategorie Candidates for speedy deletion a jejích podkategorií.

Nezapomínejte: Před „rychlým smazáním“ souboru se ujistěte, že šablona byla umístěna v souladu s těmito pravidly. Pokud ne, šablonu vyměňte za správnou nebo odstraňte. Vždycky zkontrolujte historii, zda správný popis obrázku nebyl poškozen vandalismem.

U souborů navržených k rychlému smazání se doporučuje, ale nevyžaduje ověřit pomocí GlobalUsage, zda není použit v projektech Wikimedia. Podle povahy případu můžete tento krok vynechat, ale uvědomte si, že pokud zůstanou v článcích „červené odkazy“ směřující na smazaný soubor, může se někdo pokoušet chybějící soubor znovu nahrát, protože nebude vědět o důvodu jeho smazání.

Deletion tagging

In some cases a file may be tagged with a “problem tag”, and will be deleted if the problem is not resolved after a certain time (typically 7 days). See for example "#Missing legal information" above.

Řádné smazání

 
The AjaxQuickDelete gadget, enabled by default, creates a Nominate for deletion link in the lefthand “Tools” menu. (Requires Javascript)

Soubor nebo stránka se označují ke smazání šablonou {{delete|důvod}}, v níž se vyplní důvod. Pak musí být soubor nebo stránka zařazen na stránku žádostí o smazání. Ten, kdo soubor nahrál, by měl být informován o zamýšleném smazání. Soubor nebo stránka mohou být smazány na základě rozhodnutí správce, pokud pro to budou v diskusi dány dostatečné důvody. Před smazáním se vždycky ujistěte, že všechny lokální odkazy na soubor nebo stránku jsou správné a aktuální. Před smazáním stránky na základě řádné žádosti o smazání je dobré pomocí GlobalUsage ověřit, že nezbyly žádné odkazy na soubor, který má být smazán. Podrobnější informace jsou na stránce Commons:Žádosti o smazání, soubory a stránky zařazené ke smazání jsou v kategorii Deletion requests.

The file/page may be deleted on decision by an admin if there were good reasons given in the debate for doing so. Always make sure that all local links to a file or page are corrected and updated before deletion. When deleting a file from deletion requests, it is good practice to run GlobalUsage and orphan the usage of that file. More information can be found on Commons:Žádosti o smazání, and the files/pages listed for deletion are included in the Category:Deletion requests.

If you wish to nominate multiple items for deletion for the same reason (a mass request or mass nomination), please see Commons:Deletion requests/Mass deletion request.

Regular deletion requests are separate pages that are transcluded in other pages. Therefore if you wish to add one or several categories to a deletion request you should place the category or categories in the wikitext between <noinclude> and </noinclude> for the purpose that the category or categories apply only to the deletion request concerned. See also : Help:Noinclude, includeonly, and onlyinclude.

Closure

In general, requests can be closed by an administrator after seven days. Deletion requests for obvious copyright violations can be closed earlier. Problematic or complex requests (such as highly used templates) can wait longer – even for several months if necessary. Non-admins may close a deletion request as keep if they have a good understanding of the process, and provided the closure is not controversial. If in doubt, don't do it.

In addition, no user may close a deletion request as Kept which includes media they have uploaded.

Administrators are encouraged to check whether the uploader was notified on their talk page of the pending deletion request (unless the image is an obvious violation, in which case the image can be speedy deleted).

Deletion request pages are closed with {{Delh}} (DeletionHeader) at the top, with a signed summary of the result kept or deleted between a horizontal ruler ---- and the {{Delf}} (DeletionFooter) at the bottom. For a kept page {{Kept}} can be used on its talk page as pointer to the closed DR.

Appeal

To appeal debates of image not deleted, you might first want to discuss with the admin who closed the discussion. If you believe the deletion was done in error, appealing deleted images can be done at Commons:Undeletion requests.

If the decision was correctly based on the current licensing and project scope pages, you should express your dissatisfaction on a respective page.

Categories

If a category should be renamed to better name or merged as a duplicate category, you can use {{move|target category name|reason|date}} as a change request. Please do not blank categories as this generally needs more checking work to avoid vandalism or needless emptying of categories. If the name of the abandoned (emptied) category is not incorrect, misspelled nor misleading, it should be not deleted, but “redirected” using {{category redirect|new name}} or changed to a disambiguation page by {{Disambig}}. Misspelled or misleading emptied old categories can be speedily deleted. See Commons:Přejmenování kategorie. Categories that are empty and obviously unusable for the future (unlikely to be ever meaningfully used) can generally be deleted by speedy deletion. If possible, the deletion summary should contain a click-able link to the category (categories) where the previous content was moved.

If neither of the above cases apply, an entry can be placed at Commons:Kategorie k prodiskutování (follow the link for instructions on how to do this).

Související stránky