Open main menu

Shortcut: COM:ET

Deze verzameling bevat e-mailsjablonen voor bepaalde situaties. U kunt uiteraard de gesuggereerde sjablonen aanpassen of ze in uw eigen taal gebruiken. Maak alstublieft melding van ontvangen toestemming op uw aanvraag op de desbetreffende pagina en stuur een kopie van de toestemming naar permissions-nl@wikimedia.org, dat als centraal archief van de Wikimedia Foundation dient. Zie verder Commons:OTRS.

Verklaring van toestemmingEdit

Wegens het grote aantal voor meer uitleg vatbare antwoorden met betrekking tot toestemming voor gebruik van een mediabestand of tekst, is het aan te raden om aan uw e-mail een gestandaardiseerde verklaring van toestemming toe te voegen (en er naar te verwijzen in de e-mail), die kan worden teruggestuurd door de auteur of rechthebbende in het antwoord. Voeg, voor zover van toepassing, het volgende toe, met de gevraagde informatie ingevuld:

Ik verklaar hierbij dat ik de auteur en/of de enige eigenaar van de exclusieve auteursrechten ben op WERK [ voeg locatie toe ]

Ik verklaar hierbij dit werk te publiceren onder de vrije licentie LICENTIE [ kies minstens een van deze vrije licenties ]

Ik verklaar dat ik eenieder het recht geef om het werk te gebruiken in een commercieel product en het te wijzigen naar behoefte.

Ik ben me ervan bewust dat ik altijd de rechten van mijn werk behoud en het recht behoud om met mijn naam vermeld te worden volgens de gekozen licentie.

Ik ben me ervan bewust dat de vrije licentie alleen auteursrechten betreft en behoud mij het recht voor om actie te ondernemen tegen eenieder die met het gebruik andere restricties schendt, zoals handelsmerkrestricties of portretrechten, dan wel gebruik voor smadelijke doeleindeinden e.d.

Ik ben me ervan bewust dat ik deze verklaring niet in kan trekken, en dat het werk permanent kan worden bewaard op een Wikimedia-project.

DATUM, NAAM VAN RECHTHEBBENDE